Hyppää sisältöön

Hallituksen tärkeät panostukset yliopistojen t&k-toimintaan vahvistavat Suomen kestävää kilpailukykyä

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomi ottaa harppauksen kohti kunnianhimoisten TKI-tavoitteiden toteutumista hallituksen budjettiehdotuksen myötä. Yliopistojen tohtorikoulutukseen osoitettu 262 MEUR rahoitus luo edellytykset vaikuttavalle ja pitkäjänteiselle TKI-toiminnalle tulevina vuosina. Investoinnit mahdollistavat tohtoreiden määrän nousun sekä suomalaisen tohtorikoulutuksen laajemman kehittämisen ja uudistamisen vastaamaan entistä vahvemmin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän osaamistarpeita.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry antaa kiitosta hallitukselle investoinneista tutkimukseen ja koulutukseen. Näillä panostuksilla vahvistetaan pitkällä tähtäimellä tuottavuuden kasvua, Suomen kilpailukykyä ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Perustutkimuksesta ja korkeasta osaamisesta syntyvät innovaatiot ovat perusta tarttua myös niihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita muun muassa vihreä ja digitaalinen siirtymä yhteiskunnille asettavat.

Budjettiehdotuksessa T&K-rahoitus kasvaa ensi vuonna noin 280 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Unifin vahva viesti on ollut, että lisärahoitusta tulee kohdentaa toimiin, joilla nostetaan tieteen, osaamisen ja teknologioiden tasoa. Olennaisena toimenpiteenä esillä on pidetty tohtorikoulutuksen laajentamista ja uudistamista. Budjettiehdotuksessa osoitetaan tutkijankoulutuspilottiin 262 MEUR vuosille 2024-2027.

Hallituksen ehdotus TKI-panostusten kohdentamisesta yliopistojen tohtorikoulutuksen vahvistamiseen ja uudistamiseen sekä Suomen tieteen tason nostamiseen on otettu yliopistoissa vastaan tyytyväisinä, toteaa Unifin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

”TKI-toiminnan lisääntyessä myös tutkimusosaajien kysyntä kasvaa tulevina vuosina Suomessa. Yliopistot ovat sitoutuneet vastaamaan osaltaan tähän kysyntään yhteistyössä elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa.”

Yliopistojen EU-vastinrahoituksen kasvattaminen on myös merkittävä uudistus tällä hallituskaudella. Oikein kohdennettuna se nostaa Suomen EU TKI-rahoituksen saantoa ja tieteen kansainvälistä kilpailukykyä, sanoo Kola.

Suomen Akatemian huippututkimukseen investoiminen vahvistaa tiedon ja osaamisen huoltovarmuutta. Suomen on pidettävä kiinni tulevaisuuden osaajista ja samanaikaisesti houkuteltava kansainvälisiä alansa huippuja. Akatemian rahoituksen vahvistaminen antaa viestiä tutkijoille kotimaassa ja rajat ylittävästi, että Suomi on valmis panostamaan tieteeseen ja innovaatioiden syntymiseen ja kehittämään yhteiskunnan hyvinvointia pitkällä tähtäimellä

Koulutuskapasiteetin kasvattamisen osalta budjettiehdotus jättää reilusti toivomisen varaa. Nuorten ikäluokkien koulutustason tavoiteltu nosto ei toteudu ilman yliopistojen perusrahoituksen kasvattamista, Unifi korostaa. Yliopistot eivät halua tinkiä opetuksen laadusta tai opiskelijoiden ohjauksesta. Tutkimuksen resursseja ei voida enää siirtää koulutustehtävään, sillä tämä syö osaamisen perustaa.  

Unifin puheenjohtaja Jukka Kola, puh 029 450 5050
Unifin va. toiminnanjohtaja Jenni Koistinen, puh 050 5506122

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...