Hyppää sisältöön

Suomi tarvitsee hallitusohjelman, jolla vauhditetaan osaamiseen ja tutkimukseen perustuvaa kestävää taloutta

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomen yliopistojen viesti seuraavalle hallitukselle on: Panostetaan laadukkaaseen perustutkimukseen, korkeatasoiseen osaamiseen sekä laajapohjaiseen sivistykseen. Hallitusohjelmaan tulee kirjata ne keinot, joilla varmistetaan riittävät resurssit tutkimukselle ja koulutukselle. Tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa tulee rakentaa pitkäjänteisesti kansainvälisen toimintaympäristön muutokset huomioiden. Unifi on laatinut hallitusohjelmaneuvottelijoiden käsikirjan työkaluksi tulevalle hallitukselle ja päättäjille.

Tuleva hallitus tulee etsimään keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi kestävällä tavalla. Unifi muistuttaa hallitusneuvottelijoita siitä, että Suomi pärjää tulevaisuudessa vain, jos panostamme korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkimukseen.

Yliopistojen hallitusohjelmatavoitteet korostavat kestävän talouden ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Yksi Suomen haasteista on heikko tuottavuuden kasvu, jossa olemme jääneet jälkeen verrokkimaistamme. Siksi seuraavan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on vahvistaa edellytyksiä korkeatasoisen osaamisen luomiseksi. Tähän tarvitaan perustutkimusta sekä tutkimukseen pohjaavaa ylintä opetusta.  

Yliopistot tarjoavat päättäjien käyttöön laajaa keinovalikoimaa siihen, miten Suomi menestyy tulevaisuudessa paremmin kansainvälisessä kilpailussa osaajista, innovaatiosta ja investoinneista. Unifin hallitusohjelmaneuvottelijoiden käsikirja on työkalu seuraavalle hallitukselle ja päättäjille laajemminkin.

Unifin kirjaamat keinot ovat faktoihin perustuva tiekartta Suomen osaamiseen pohjautuvan menestyksen rakentamiseen seuraavalle hallituskaudelle ja pitkälle tulevaan. Ylihallituskautista sitoutumista tarvitaan, jotta saamme nostettua koulutustasomme verrokkimaidemme tasolle ja jotta pärjäämme kovassa kansainvälisessä kilpailussa investoinneista ja osaajista. Kova tieteen taso on Suomelle vetovoimatekijä – ei päästetä sitä käsistämme. Meillä on melko vähän muita vastaavia pelimerkkejä, korostaa Unifin hallituksen puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

Huolehditaan yliopistojen toimintaedellytyksistä – näin Suomi pärjää tulevaisuudessakin

Julkisen yliopistorahoituksen taso on jäänyt Suomessa jälkeen opiskelijamäärien kasvusta. Suomella ei ole varaa antaa yliopistoissa tehtävän tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen laadun laskea.

Siksi seuraavan hallituksen tulee

  • toteuttaa yliopistoindeksi täysimääräisenä koko hallituskauden ajan
  • nostaa Suomen julkisen yliopistorahoituksen kehityskulku suhteessa opiskelijamääriin ja BKT:n muutokseen vastaamaan verrokkimaidemme kehitystä
  • kohdentaa TKI-panostuksia korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen vahvistamiseen sekä lisätä maisteri- ja tohtorikoulutusta, jotta voidaan vastata mittavaan TKI-osaajatarpeeseen
  • varmistaa keinot, joilla Suomeen rakennetaan aiempaa strategisempaa ja pitkäjänteisempää tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa, luottaen autonomisten yliopistojen näkemykseen.

Yliopistot ovat keskeisessä roolissa, kun haetaan ratkaisuja siihen, miten Suomen osaamis- ja koulutustaso saadaan nousuun, miten pääsemme kunnianhimoisiin TKI-tavoitteisiimme ja miten menestymme kansainvälisessä kilpailussa parhaista osaajista ja investoinneista. Laajapohjainen sivistys, tiede ja taide ovat myös äärimmäisen tärkeitä aikana, jona erilaiset kriisit haastavat yhteiskuntien toimivuutta ja kantokykyä sekä yksilöiden hyvinvointia.

Unifi ja yliopistot seuraavat hallitusneuvotteluja ja ovat valmiita osallistumaan prosessiin ja tukemaan neuvottelijoiden työtä Suomen kannalta parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tutustu Unifin hallitusneuvottelijoiden käsikirjaan.

Lue myös: Unifi on julkaissut jo viime syksynä yliopistojen yhteisen näkemyksen siitä, millaisilla osaamiseen ja tutkimukseen perustuvilla keinoilla Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi voidaan turvata.

Lisätietoja:
Unifin puheenjohtaja Jukka Kola, puh 029 450 5050
Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko, puh. 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Rehtorit tapasivat presidentti Stubbin – yliopistoilla on tärkeä rooli paremman tulevaisuuden rakentajina

Yliopistojen rehtorit tapasivat tasavallan presidentti Alexander Stubbin keskiviikkona 5.6.2024. Tapaaminen järjestettiin presidentin kutsusta Presidentinlinnassa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yliopistojen roolista uusien...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin EU-vaaliviestit: Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttava yhteistyö on EU:n vahvuus

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Unifi korostaa, että EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi lisätä...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistojen valintakokeet uudistuvat 2025 − hakeminen useammalle koulutusalalle helpottuu

Vuodesta 2025 alkaen yliopistoissa on käytössä yhdeksän kansallista valintakoetta, joilla voi hakea useille eri koulutusaloille ja eri yliopistoihin. Samalla valintakokeiden aikataulua...