Hyppää sisältöön

Suomi tarvitsee hallitusohjelman, jolla vauhditetaan osaamiseen ja tutkimukseen perustuvaa kestävää taloutta

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomen yliopistojen viesti seuraavalle hallitukselle on: Panostetaan laadukkaaseen perustutkimukseen, korkeatasoiseen osaamiseen sekä laajapohjaiseen sivistykseen. Hallitusohjelmaan tulee kirjata ne keinot, joilla varmistetaan riittävät resurssit tutkimukselle ja koulutukselle. Tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa tulee rakentaa pitkäjänteisesti kansainvälisen toimintaympäristön muutokset huomioiden. Unifi on laatinut hallitusohjelmaneuvottelijoiden käsikirjan työkaluksi tulevalle hallitukselle ja päättäjille.

Tuleva hallitus tulee etsimään keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi kestävällä tavalla. Unifi muistuttaa hallitusneuvottelijoita siitä, että Suomi pärjää tulevaisuudessa vain, jos panostamme korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkimukseen.

Yliopistojen hallitusohjelmatavoitteet korostavat kestävän talouden ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Yksi Suomen haasteista on heikko tuottavuuden kasvu, jossa olemme jääneet jälkeen verrokkimaistamme. Siksi seuraavan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on vahvistaa edellytyksiä korkeatasoisen osaamisen luomiseksi. Tähän tarvitaan perustutkimusta sekä tutkimukseen pohjaavaa ylintä opetusta.  

Yliopistot tarjoavat päättäjien käyttöön laajaa keinovalikoimaa siihen, miten Suomi menestyy tulevaisuudessa paremmin kansainvälisessä kilpailussa osaajista, innovaatiosta ja investoinneista. Unifin hallitusohjelmaneuvottelijoiden käsikirja on työkalu seuraavalle hallitukselle ja päättäjille laajemminkin.

Unifin kirjaamat keinot ovat faktoihin perustuva tiekartta Suomen osaamiseen pohjautuvan menestyksen rakentamiseen seuraavalle hallituskaudelle ja pitkälle tulevaan. Ylihallituskautista sitoutumista tarvitaan, jotta saamme nostettua koulutustasomme verrokkimaidemme tasolle ja jotta pärjäämme kovassa kansainvälisessä kilpailussa investoinneista ja osaajista. Kova tieteen taso on Suomelle vetovoimatekijä – ei päästetä sitä käsistämme. Meillä on melko vähän muita vastaavia pelimerkkejä, korostaa Unifin hallituksen puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

Huolehditaan yliopistojen toimintaedellytyksistä – näin Suomi pärjää tulevaisuudessakin

Julkisen yliopistorahoituksen taso on jäänyt Suomessa jälkeen opiskelijamäärien kasvusta. Suomella ei ole varaa antaa yliopistoissa tehtävän tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen laadun laskea.

Siksi seuraavan hallituksen tulee

  • toteuttaa yliopistoindeksi täysimääräisenä koko hallituskauden ajan
  • nostaa Suomen julkisen yliopistorahoituksen kehityskulku suhteessa opiskelijamääriin ja BKT:n muutokseen vastaamaan verrokkimaidemme kehitystä
  • kohdentaa TKI-panostuksia korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen vahvistamiseen sekä lisätä maisteri- ja tohtorikoulutusta, jotta voidaan vastata mittavaan TKI-osaajatarpeeseen
  • varmistaa keinot, joilla Suomeen rakennetaan aiempaa strategisempaa ja pitkäjänteisempää tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa, luottaen autonomisten yliopistojen näkemykseen.

Yliopistot ovat keskeisessä roolissa, kun haetaan ratkaisuja siihen, miten Suomen osaamis- ja koulutustaso saadaan nousuun, miten pääsemme kunnianhimoisiin TKI-tavoitteisiimme ja miten menestymme kansainvälisessä kilpailussa parhaista osaajista ja investoinneista. Laajapohjainen sivistys, tiede ja taide ovat myös äärimmäisen tärkeitä aikana, jona erilaiset kriisit haastavat yhteiskuntien toimivuutta ja kantokykyä sekä yksilöiden hyvinvointia.

Unifi ja yliopistot seuraavat hallitusneuvotteluja ja ovat valmiita osallistumaan prosessiin ja tukemaan neuvottelijoiden työtä Suomen kannalta parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tutustu Unifin hallitusneuvottelijoiden käsikirjaan.

Lue myös: Unifi on julkaissut jo viime syksynä yliopistojen yhteisen näkemyksen siitä, millaisilla osaamiseen ja tutkimukseen perustuvilla keinoilla Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi voidaan turvata.

Lisätietoja:
Unifin puheenjohtaja Jukka Kola, puh 029 450 5050
Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko, puh. 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi tohtorikoulutuspilottiin käynnistyy pian

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi tohtorikoulutuspilotista rahoitettavat tutkimusalakohtaiset konsortiot Suomen Akatemian teettämän ulkopuolisen arvioinnin pohjalta viime viikolla. Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi pilottiin alkaa kevättalven...

 | Tiedotteet ja uutiset

FM Janika Luukinen Unifin tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi on valittu FM Janika Luukinen. Hän siirtyy Unifiin 4.3.2024 alkaen Oulun yliopiston...

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomi etsii ratkaisuja tohtoripulaan

Suomalainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tarvitsee lisää tohtoreita. Tänä vuonna käynnistyvällä tohtorikoulutuspilotilla on keskeinen rooli sekä tohtorikoulutuksen uudistamisessa ja kehittämisessä...