Hyppää sisältöön

Hallitusohjelma panostaa korkeatasoiseen tieteeseen ja TKI-toimiin. Väestön koulutustason nostamiseen tarvittavat resurssit jäävät vajaiksi.  

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomen menestymisen edellytyksiä ovat korkeatasoinen koulutus ja tutkimus. Hallitusohjelman lähtökohtana on osaaminen ja osaavat ihmiset. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry kiittää, että koulutuksen ja tutkimuksen lähtökohtainen arvo ja rooli on näkyvä hallitusohjelmassa. TKI-toimissa pidetään kiinni parlamentaarisen TKI-työryhmän periaatteista, ja TKI-osaajien rooli on tunnistettu positiivisen kierteen ensimmäisenä lenkkinä. Koulutuksen kasautumista halutaan vähentää ja koulutusperäisen maahanmuuton esteitä purkaa. On myös arvokasta, että Suomen molempien korkeakoulusektorien erityispiirteet tunnistetaan ja niitä halutaan kehittää tarkoituksenmukaisella roolituksella.

Koulutuksella, tutkimuksella ja TKI-toimilla iso merkitys Suomelle  

Unifi pitää erittäin hyvänä, että hallitus sitoutuu toimeenpanemaan parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotukset ja periaatteet siitä, miten Suomen T&K-toiminnan rahoitus nostetaan neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Vain korkeatasoiselle tieteellisellä tutkimuksella voidaan luoda aidosti uusia innovaatioita, yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Unifi muistuttaa tutkijakoulutettujen kasvavasta tarpeesta TKI-työssä. On myös hienoa, että Suomen mahdollisuuksia ja potentiaalia osallistua EU:n TKI-toimiin parannetaan.

Hallitus haluaa lisätä korkeakouluasteen suorittaneiden osuutta väestöstä sekä edistää koulutusperäistä maahanmuuttoa. Koulutuksen kasautumisen estäminen on yhteinen tavoitteemme. Koulutustason nosto vaatii pitkäjänteisen, suunnitelmallisen ja täysimääräisen rahoituksen. Jotta koulutustasoa voidaan nostaa, tulee myös opiskelun edellytyksistä ja opiskelijoiden hyvinvoinnista pitää huolta. Opiskelijoiden mielenterveysongelmista johtuvat ongelmat ja putoaminen opinnoista pitää pysäyttää. Unifi pitää myös tärkeänä, että voimme aidosti houkutella maahamme ne, jotka tänne haluavat tulla opiskelemaan ja tekemään tutkimusta. Kansainvälisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja huippuosaajien saaminen on elintärkeää Suomen huoltosuhteen ja kansainvälistymisen kannalta.

Mutta miten kaikki tämä resursoidaan?

Unifi on tyytyväinen yliopistoindeksin säilymiseen, se turvaa yliopistojen perustoiminnan. Unifi huomauttaa kuitenkin, että pitkän aikavälin laskeva trendi yliopistojen perusrahoituksessa suhteessa opiskelijamääriin ja BKT:n kehitykseen sekä aiempien koulutusleikkausten jäljiltä oleva vaje vaikeuttavat edelleen yliopistojen toimintaa. Yliopistot tarvitsevat lisäpanostuksia perusrahoitukseen, mikäli niiden laajenevat tehtävät halutaan toteuttaa laadukkaasti.

Rahoituskokonaisuutta pitää kehittää tasapainoisesti. Tunnistettuja sudenkuoppia on esimerkiksi kansainvälisten, EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellisuus, jonka on arvioitu voivan vaikuttaa heikentävästi yliopistojen mahdollisuuksiin houkutella ja kouluttaa kansainvälisiä opiskelijoita. Myöskään jatkuvan oppimisen rahoituskokonaisuutta ei ole riittävästi mietitty.

Hallitusohjelmassa yliopistojen valtionrahoitus ei kasva tehtävien mukana ja koulutuksen rahoituksesta yhä suurempi osuus näyttää siirtyvän ulkoisen rahoituksen katettavaksi. Kun tunnistettuja sudenkuoppia on, aika näyttää, kantaako uuden hallituksen suunnitelma, vai siirtyvätkö elintärkeät koulutustavoitteet ja kunnianhimoiset TKI-tavoitteet pidemmälle tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

Unifin puheenjohtaja Jukka Kola, puh 029 450 5050
Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko, puh. 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Hallituksen tärkeät panostukset yliopistojen t&k-toimintaan vahvistavat Suomen kestävää kilpailukykyä

Suomi ottaa harppauksen kohti kunnianhimoisten TKI-tavoitteiden toteutumista hallituksen budjettiehdotuksen myötä. Yliopistojen tohtorikoulutukseen osoitettu 262 MEUR rahoitus luo edellytykset vaikuttavalle ja pitkäjänteiselle...

 | Tiedotteet ja uutiset

TKI-osaajapulaan tarvitaan ratkaisuja: tohtorikoulutuksen kehittämisestä tulee tehdä hallituksen kärkihanke

Odotamme hallituksen budjettiriihestä päätöksiä, jotka tukevat aidosti Suomen TKI-tavoitteiden toteutumista. Suomen laajeneva TKI-toiminta edellyttää osaajapulaan vastaamista ja erityisesti riittäviä panostuksia tohtoreiden...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistot eivät hyväksy syrjintää tai rasismia

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt yliopistoissa ympäri Suomea. Monien muiden yhteiskunnan toimijoiden tavoin yliopistot kantavat juuri nyt suurta huolta yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisestä,...