Hyppää sisältöön

Rakenteellinen kehittäminen

,

Unifi ja suomalaiset yliopistot toteuttivat vuosina 2014–2016 RAKE-hankkeita, joiden loppuraportit löytyvät tältä sivulta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten eri alojen koulutusta ja tutkimusta voitaisiin profiloida ja kehittää rakenteellisesti.

Unifin tekemät selvitykset

Taide

Selvitysmies: Paula Tuovinen

Kemia

Selvitysmies: Risto Nieminen

Psykologia ja filosofia

Selvitysmies: emerituskansleri Ilkka Niiniluoto

Sihteeri: Kari Lehti

Yliopistojen toteuttamat selvitykset

Taideala

Aalto-yliopiston, Taideyliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyössä tekemä selvitys.

Maantiede

Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto toteuttivat yhteistyössä maantieteen alan profilointiselvityksen. Selvitysmiehenä toimi Perttu Vartiainen.

Aiemmat raportit

Keväällä 2015 käynnistyneet RAKE-hankkeet

Humanistinen ala

Kasvatustieteellinen ala

Vuonna 2014 käynnistyneet RAKE-hankkeet

Luonnontieteellinen ala

Vieraat kielet ja kulttuurit (KIRA)

Lääketieteellinen ala

Kauppatieteellinen ala

Yhteiskuntatieteellinen ala

RAKE-seminaarien materiaalit

RAKE-seminaari 1.6.2015 Kansallisarkistossa

Loppuraporttien julkistamistilaisuus 25.3.2015

Jaa:

Lisää hankkeita

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus, jatkotoimet

Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteuttivat alkuvuoden 2016 aikana hankkeen korkeakoulujen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja vuorovaikutuksesta. Hankkeesta julkaistiin...

Yritysyhteistyön vaikuttavuus

Unifilla, Arenella ja Suomen Yrittäjillä on ollut käynnissä yhteinen Yritysyhteistyön vaikuttavuus -hanke, jossa on tehty selvitys pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä. Lisäksi hankkeessa...

Avoin tiede ja data

Miten avointa tiedettä edistetään kansallisesti? Tähän kysymykseen vastaa avoimen tieteen ja datan (ATD) toimenpideohjelma, jonka UNIFI tuottaa suomalaiselle tiedeyhteisölle kesään 2018...