Hyppää sisältöön

Kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa täytyy sujuvoittaa varaamalla oleskelulupien käsittelyyn riittävät resurssit – “Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään uutta osaajaa”

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistot työskentelevät määrätietoisesti vakiinnuttaakseen Suomen aseman houkuttelevana maana kansainvälisille opiskelijoille, mutta myönteistä kehitystä hidastavat maahantulon pullonkaulat. Yliopistoissa on huomattu, että kansainvälisiin maisteriohjelmiin valituilla Euroopan ulkopuolelta saapuvilla opiskelijoilla on yhä enemmän haasteita saapua Suomeen ajoissa – ja jotkut eivät saavu ollenkaan.

– Ongelmia on etenkin Aasiasta saapuvilla opiskelijoilla. Tiedämme tapauksia, joissa opiskelija on maksanut lukuvuosimaksun ja aloittanut oleskeluluvan hakemisen heti maalis-huhtikuussa otettuaan opiskelupaikan vastaan, mutta ei ole päässyt tekemään lupaprosessin käynnistykseen tarvittavaa tunnistautumista Suomen edustustoon, koska edustustossa ei ole ollut riittäviä resursseja hakemusten käsittelyyn, kertoo Unifin kansainvälisten asioiden strategisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Anna Grönlund.

Suomen päässä oleskelulupien saamista hidastavat puolestaan Maahanmuuttoviraston ruuhkat. Viime viikkojen uutiset viraston henkilöstövähennyksistä herättävät yliopistoissa erittäin suurta huolta, sillä vaarana on, että lupien käsittelyajat pitenevät entisestään.

Pahimmissa tapauksissa viivästykset lupakäsittelyn eri vaiheissa johtavat siihen, että opiskelijat joutuvat lykkäämään opintojensa aloittamista vuodella tai luopuvat kokonaan opiskelupaikastaan Suomessa. Jos kyse on lukuvuosimaksuja maksavista opiskelijoista, yliopistot joutuvat palauttamaan maksut. Myös myöhässä aloittavat opiskelijat tulevat korkeakouluille erittäin kalliiksi, koska heitä varten joudutaan tekemään eritysjärjestelyjä, kuten järjestämään korvaavia kurssien suoritusmahdollisuuksia ja alkuvaiheen ohjausta.

Opiskelijoille myöhästyneistä päätöksistä voi puolestaan seurata mittavia ongelmia, jos he ovat esimerkiksi ehtineet irtisanoutua työpaikoistaan Suomeen muuton vuoksi eivätkä pääsekään aloittamaan opintoja. Myös lentojen perumiset, menetetyt vuokrat, oleskelulupahakemuksen kustannukset ja mahdollisesti edessä oleva tyhjä välivuosi aiheuttavat kuluja.

– Suomen kannalta tilanteessa on suuria riskejä. Kansainvälistyminen ja koulutusperäinen maahanmuutto ovat tulevan menestyksemme elinehtoja, emmekä pysty ilman niitä ylläpitämään hyvinvointivaltiotamme. Maahantulon ongelmat on nyt ratkaistava, koska meillä ei ole varaa menettää yhtäkään uutta osaajaa, toteaa Unifin toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.

Unifi vetoaakin Suomen hallitukseen ja viranomaisiin, jotta ne tekisivät kaikkensa opiskelijoiden oleskelulupaprosessien sujuvoittamiseksi. Tärkeää olisi, että esimerkiksi Maahanmuuttovirastolle ja edustustoille varattaisiin riittävät resurssit lupien käsittelyyn.

– Oleskeluluvan saamisesta ei saa enää muodostua hidastetta, joka luo Suomesta kielteistä maakuvaa kansainvälisille opiskelijoille, Wahlfors toteaa.

Resurssien turvaamisen lisäksi on tärkeää sujuvoittaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja varmistaa, että eri hallinnonaloilla on yhteinen käsitys siitä, mitä osaajien houkuttelu Suomeen vaatii. Tätä on jo osaltaan edistänyt OKM:n ja sisäministeriön asettama yhteistyöryhmä, jossa Unifi on ollut mukana ja joka julkaisi syyskuussa raporttinsa.

Lisätietoja

Anna Grönlund
Puheenjohtaja
Unifin kansainvälisten asioiden strateginen asiantuntijaryhmä
puh. 050 313 0401

Leena Wahlfors
Toiminnanjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 050 522 9421

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi tohtorikoulutuspilottiin käynnistyy pian

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi tohtorikoulutuspilotista rahoitettavat tutkimusalakohtaiset konsortiot Suomen Akatemian teettämän ulkopuolisen arvioinnin pohjalta viime viikolla. Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi pilottiin alkaa kevättalven...

 | Tiedotteet ja uutiset

FM Janika Luukinen Unifin tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi on valittu FM Janika Luukinen. Hän siirtyy Unifiin 4.3.2024 alkaen Oulun yliopiston...

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomi etsii ratkaisuja tohtoripulaan

Suomalainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tarvitsee lisää tohtoreita. Tänä vuonna käynnistyvällä tohtorikoulutuspilotilla on keskeinen rooli sekä tohtorikoulutuksen uudistamisessa ja kehittämisessä...