Hyppää sisältöön

Kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa täytyy sujuvoittaa varaamalla oleskelulupien käsittelyyn riittävät resurssit – “Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään uutta osaajaa”

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistot työskentelevät määrätietoisesti vakiinnuttaakseen Suomen aseman houkuttelevana maana kansainvälisille opiskelijoille, mutta myönteistä kehitystä hidastavat maahantulon pullonkaulat. Yliopistoissa on huomattu, että kansainvälisiin maisteriohjelmiin valituilla Euroopan ulkopuolelta saapuvilla opiskelijoilla on yhä enemmän haasteita saapua Suomeen ajoissa – ja jotkut eivät saavu ollenkaan.

– Ongelmia on etenkin Aasiasta saapuvilla opiskelijoilla. Tiedämme tapauksia, joissa opiskelija on maksanut lukuvuosimaksun ja aloittanut oleskeluluvan hakemisen heti maalis-huhtikuussa otettuaan opiskelupaikan vastaan, mutta ei ole päässyt tekemään lupaprosessin käynnistykseen tarvittavaa tunnistautumista Suomen edustustoon, koska edustustossa ei ole ollut riittäviä resursseja hakemusten käsittelyyn, kertoo Unifin kansainvälisten asioiden strategisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Anna Grönlund.

Suomen päässä oleskelulupien saamista hidastavat puolestaan Maahanmuuttoviraston ruuhkat. Viime viikkojen uutiset viraston henkilöstövähennyksistä herättävät yliopistoissa erittäin suurta huolta, sillä vaarana on, että lupien käsittelyajat pitenevät entisestään.

Pahimmissa tapauksissa viivästykset lupakäsittelyn eri vaiheissa johtavat siihen, että opiskelijat joutuvat lykkäämään opintojensa aloittamista vuodella tai luopuvat kokonaan opiskelupaikastaan Suomessa. Jos kyse on lukuvuosimaksuja maksavista opiskelijoista, yliopistot joutuvat palauttamaan maksut. Myös myöhässä aloittavat opiskelijat tulevat korkeakouluille erittäin kalliiksi, koska heitä varten joudutaan tekemään eritysjärjestelyjä, kuten järjestämään korvaavia kurssien suoritusmahdollisuuksia ja alkuvaiheen ohjausta.

Opiskelijoille myöhästyneistä päätöksistä voi puolestaan seurata mittavia ongelmia, jos he ovat esimerkiksi ehtineet irtisanoutua työpaikoistaan Suomeen muuton vuoksi eivätkä pääsekään aloittamaan opintoja. Myös lentojen perumiset, menetetyt vuokrat, oleskelulupahakemuksen kustannukset ja mahdollisesti edessä oleva tyhjä välivuosi aiheuttavat kuluja.

– Suomen kannalta tilanteessa on suuria riskejä. Kansainvälistyminen ja koulutusperäinen maahanmuutto ovat tulevan menestyksemme elinehtoja, emmekä pysty ilman niitä ylläpitämään hyvinvointivaltiotamme. Maahantulon ongelmat on nyt ratkaistava, koska meillä ei ole varaa menettää yhtäkään uutta osaajaa, toteaa Unifin toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.

Unifi vetoaakin Suomen hallitukseen ja viranomaisiin, jotta ne tekisivät kaikkensa opiskelijoiden oleskelulupaprosessien sujuvoittamiseksi. Tärkeää olisi, että esimerkiksi Maahanmuuttovirastolle ja edustustoille varattaisiin riittävät resurssit lupien käsittelyyn.

– Oleskeluluvan saamisesta ei saa enää muodostua hidastetta, joka luo Suomesta kielteistä maakuvaa kansainvälisille opiskelijoille, Wahlfors toteaa.

Resurssien turvaamisen lisäksi on tärkeää sujuvoittaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja varmistaa, että eri hallinnonaloilla on yhteinen käsitys siitä, mitä osaajien houkuttelu Suomeen vaatii. Tätä on jo osaltaan edistänyt OKM:n ja sisäministeriön asettama yhteistyöryhmä, jossa Unifi on ollut mukana ja joka julkaisi syyskuussa raporttinsa.

Lisätietoja

Anna Grönlund
Puheenjohtaja
Unifin kansainvälisten asioiden strateginen asiantuntijaryhmä
puh. 050 313 0401

Leena Wahlfors
Toiminnanjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 050 522 9421

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Rehtorit tapasivat presidentti Stubbin – yliopistoilla on tärkeä rooli paremman tulevaisuuden rakentajina

Yliopistojen rehtorit tapasivat tasavallan presidentti Alexander Stubbin keskiviikkona 5.6.2024. Tapaaminen järjestettiin presidentin kutsusta Presidentinlinnassa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yliopistojen roolista uusien...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin EU-vaaliviestit: Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttava yhteistyö on EU:n vahvuus

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Unifi korostaa, että EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi lisätä...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistojen valintakokeet uudistuvat 2025 − hakeminen useammalle koulutusalalle helpottuu

Vuodesta 2025 alkaen yliopistoissa on käytössä yhdeksän kansallista valintakoetta, joilla voi hakea useille eri koulutusaloille ja eri yliopistoihin. Samalla valintakokeiden aikataulua...