Hyppää sisältöön

Opiskelijoiden toimeentulon leikkaukset voivat vaikeuttaa koulutustason nostoa

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifi pitää hyvänä uutisena, että isojen säästöpaineiden keskellä hallitus piti kiinni T&K-rahoituslain mukaisesta T&K-panosten lisäyksestä, eikä leikannut korkeakoulujen rahoitusta. Kehysriihessä tehdyt opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvat päätökset kuitenkin huolettavat yliopistojen rehtoreita.

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen osuutta siten, että vuoteen 2030 mennessä noin 50 prosenttia 25-34 -vuotiaista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Tällä hetkellä osuus on hieman yli 40 prosenttia. Nosto on välttämätön työelämän tarpeisiin vastaamiseksi, talouden kestävälle kasvulle ja työn tuottavuuden kasvattamiseksi. Myös yliopistot ovat sitoutuneita tavoitteen toteuttamiseen.

Hallituksen tuore toimenpideohjelma koulutustason nostamiseksi ja korkeakoulutuksen kasautumisen vähentämiseksi tuo osittaisia ratkaisuja. Tavoitteeseen nähden riittämätön koulutuksen rahoitus ja opiskelijoiden toimeentuloon kohdentuvat säästöt kuitenkin vaikeuttavat työtä. Unifi katsoo, että helmikuussa käynnistyneessä opintotuen kokonaisuudistustyössä on etsittävä keinoja, jotka tukevat tutkintojen valmistumista ja koulutustason nostoa.

Sujuva valmistuminen on yliopistojen tavoite, mutta suunnitellut leikkaukset aiheuttavat opiskelijoille huolta toimeentulosta. Leikkaukset lisännevät opiskelijoiden työssäkäyntiä ja siten vähentävät mahdollisuuksia keskittyä opintojen edistämiseen kokopäiväisesti. Opintotuen kokonaisuudistuksessa on löydettävä ratkaisuja, jotka tukevat Suomen osaamis- ja koulutustason nostoa, toteavat yliopistojen rehtorit.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Heikki Holopainen, puh. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...