Hyppää sisältöön

Vararehtori Piia Björn Unifin koulutusvararehtorien puheenjohtajaksi

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin koulutusvararehtorikokouksen uusi puheenjohtaja on Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn. Edellinen puheenjohtaja, vararehtori Marja-Leena Laakso on ottanut hoitaakseen 21.4. alkaen Jyväskylän yliopiston rehtorin tehtävät Keijo Hämäläisen siirryttyä Tampereen yliopiston rehtoriksi. Jyväskylän yliopistossa koulutuksesta vastaavan vararehtorin tehtävän ottaa hoitaakseen johtaja Peppi Taalas, joka kutsutaan Unifin koulutusvararehtoriverkostoon. 

– On ollut ilo ja kunnia toimia upean vararehtoritiimimme puheenjohtajana viimeisen 1,5 vuoden ajan. Tässä kohtaa tuntuu hyvältä saada jättää puheenjohtajan arvokas tehtävä osaaviin käsiin Turun kollegalle Piialle, jonka tiedän tarttuvan haasteisiin tarmolla ja taidolla. Koulutuksen saralla meillä on suuri joukko asioita, joissa yhteisen työn tekeminen on tärkeää tai jopa välttämätöntä. Arvostan valtavasti sitä, miten hienolla yhteishengellä ja rakentavasti sitä yhdessä teemme, toteaa Marja-Leena Laakso.

Koulutusvararehtorien agendalla ovat olleet muun muassa DigiVisio-hanke, jatkuvan oppimisen valtakunnallinen strategiatyö, Ukrainaan liittyvät toimet sekä opiskelijoiden opiskelukyvyn eteen tehtävä valtakunnallinen työ. Tämä vuonna vararehtorit ovat keskittyneet erityisesti koulutusvastuujärjestelmän sekä yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamiseen.

– Näistä kaikista vastuuta on jaettu jäsentemme kesken. Omat isoimmat vastuuni kohdistuivat opiskelijahyvinvointityöhön sekä kahteen isoon uudistustyöhön eli OKM:n Kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvaan koulutusvastuiden uudistamiseen sekä todistuvalinnan pisteytysmallin kehittämiseen osana opiskelijavalintauudistusta. Molemmissa näissä kokonaisuuksissa on ollut useita akateemisen yhteisömme jäsenistä ja asiantuntijoista koostuvia työryhmiä, joiden työtä olen saanut olla koordinoimassa yhdessä vararehtorikollegoiden kanssa, kuvaa Laakso kokouksen työskentelyä.

Uusi puheenjohtaja Piia Björn jatkaa näiden isojen kokonaisuuksien edistämistä. Marja-Leena Laakso vastaa todistusvalintatyön loppuun saattamisesta.

– On upeaa voida jatkaa Marja-Leenan aloittamaa työtä opiskelijavalintojen parissa. Seuraavaksi ryhdymme tarkastelemaan valintakokeita, niiden sähköistämistä ja niihin liittyvää yhteistyötä. Myös yliopistokoulutus itsessään hakee uudenlaisia muotoja. Digivision myötä pääsemme toteuttamaan sähköistä opetusta ja keskittymään ohjaukseen, sekä syventäviin keskusteluihin sitten kampusympäristöissä, sanoo Björn.

Tulevaan työhön vaikuttaa myös se, mitä hallitusohjelmaan tullaan kirjaamaan koulutukseen, tutkimukseen ja kansainvälisyyteen liittyvien, sekä se miten OKM:n ohjaus- ja rahoitusmallia uudistetaan.

Nyt tehtävillä päätöksillä linjataan maamme suuntaa pitkälle tulevaan. Haluamme muistuttaa päättäjiä, että Suomen menestys ja hyvinvointi syntyvät korkeasta osaamisesta, jota yliopistokoulutuksella rakennetaan. Huolehditaan siis koulutuksen ja tutkimuksen riittävästä resursoinnista, korostavat Björn ja Laakso.

Piia Björn on toiminut vuoden 2020 alusta alkaen Turun yliopiston koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaavana vararehtorina. Ennen siirtymistään Turun yliopistoon, hän oli Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori ja kasvatustieteiden ja psykologian osaston johtaja. Björn on toiminut Unifin koulutusvararehtorien varapuheenjohtajana vuoden 2023 alusta lähtien.

Lisätietoja: 

Vararehtori Piia Björn 
piia.bjorn@utu.fi 
+358 29 450 3301 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Sari Lindblom ja Keijo Hämäläinen: Yliopistojen vaikuttavuus on laajaa

Yliopistojen toiminnan vaikuttavuus ulottuu laajalle ja uudistaa yhteiskuntaa, toteavat Helsingin yliopiston rehtoriksi seuraavalle viisivuotiskaudelle nimitetty Sari Lindblom ja Tampereen yliopiston rehtorina...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistot korjaavat virheelliset valinnat kevään 2023 yhteisvalinnassa

Opintopolku-palvelussa tapahtuneen ensikertalaisuustietojen siirtymiseen liittyvän virheen vuoksi osaa yhteisvalinnan ei-ensikertalaisista hakijoista on käsitelty ensikertalaisina, ja heille on myönnetty opiskelupaikka todistusvalinnassa virheellisesti....

 | Tiedotteet ja uutiset

UNIFI ja OAJ: Yliopistoilla on valmius vastata varhaiskasvatuksen osaajapulaan – kelpoisuusvaatimuksista tärkeää pitää kiinni

Yliopistoilla on valmius kouluttaa tarvittava määrä varhaiskasvatuksen opettajia sekä kasvatustieteen maistereita. Varhaiskasvatuslain avaaminen ja kelpoisuusvaatimuksista tinkiminen ei osaajapulaa ratkaisisi, toteavat Suomen...