Hyppää sisältöön

Vararehtori Piia Björn Unifin koulutusvararehtorien puheenjohtajaksi

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin koulutusvararehtorikokouksen uusi puheenjohtaja on Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn. Edellinen puheenjohtaja, vararehtori Marja-Leena Laakso on ottanut hoitaakseen 21.4. alkaen Jyväskylän yliopiston rehtorin tehtävät Keijo Hämäläisen siirryttyä Tampereen yliopiston rehtoriksi. Jyväskylän yliopistossa koulutuksesta vastaavan vararehtorin tehtävän ottaa hoitaakseen johtaja Peppi Taalas, joka kutsutaan Unifin koulutusvararehtoriverkostoon. 

– On ollut ilo ja kunnia toimia upean vararehtoritiimimme puheenjohtajana viimeisen 1,5 vuoden ajan. Tässä kohtaa tuntuu hyvältä saada jättää puheenjohtajan arvokas tehtävä osaaviin käsiin Turun kollegalle Piialle, jonka tiedän tarttuvan haasteisiin tarmolla ja taidolla. Koulutuksen saralla meillä on suuri joukko asioita, joissa yhteisen työn tekeminen on tärkeää tai jopa välttämätöntä. Arvostan valtavasti sitä, miten hienolla yhteishengellä ja rakentavasti sitä yhdessä teemme, toteaa Marja-Leena Laakso.

Koulutusvararehtorien agendalla ovat olleet muun muassa DigiVisio-hanke, jatkuvan oppimisen valtakunnallinen strategiatyö, Ukrainaan liittyvät toimet sekä opiskelijoiden opiskelukyvyn eteen tehtävä valtakunnallinen työ. Tämä vuonna vararehtorit ovat keskittyneet erityisesti koulutusvastuujärjestelmän sekä yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamiseen.

– Näistä kaikista vastuuta on jaettu jäsentemme kesken. Omat isoimmat vastuuni kohdistuivat opiskelijahyvinvointityöhön sekä kahteen isoon uudistustyöhön eli OKM:n Kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvaan koulutusvastuiden uudistamiseen sekä todistuvalinnan pisteytysmallin kehittämiseen osana opiskelijavalintauudistusta. Molemmissa näissä kokonaisuuksissa on ollut useita akateemisen yhteisömme jäsenistä ja asiantuntijoista koostuvia työryhmiä, joiden työtä olen saanut olla koordinoimassa yhdessä vararehtorikollegoiden kanssa, kuvaa Laakso kokouksen työskentelyä.

Uusi puheenjohtaja Piia Björn jatkaa näiden isojen kokonaisuuksien edistämistä. Marja-Leena Laakso vastaa todistusvalintatyön loppuun saattamisesta.

– On upeaa voida jatkaa Marja-Leenan aloittamaa työtä opiskelijavalintojen parissa. Seuraavaksi ryhdymme tarkastelemaan valintakokeita, niiden sähköistämistä ja niihin liittyvää yhteistyötä. Myös yliopistokoulutus itsessään hakee uudenlaisia muotoja. Digivision myötä pääsemme toteuttamaan sähköistä opetusta ja keskittymään ohjaukseen, sekä syventäviin keskusteluihin sitten kampusympäristöissä, sanoo Björn.

Tulevaan työhön vaikuttaa myös se, mitä hallitusohjelmaan tullaan kirjaamaan koulutukseen, tutkimukseen ja kansainvälisyyteen liittyvien, sekä se miten OKM:n ohjaus- ja rahoitusmallia uudistetaan.

Nyt tehtävillä päätöksillä linjataan maamme suuntaa pitkälle tulevaan. Haluamme muistuttaa päättäjiä, että Suomen menestys ja hyvinvointi syntyvät korkeasta osaamisesta, jota yliopistokoulutuksella rakennetaan. Huolehditaan siis koulutuksen ja tutkimuksen riittävästä resursoinnista, korostavat Björn ja Laakso.

Piia Björn on toiminut vuoden 2020 alusta alkaen Turun yliopiston koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaavana vararehtorina. Ennen siirtymistään Turun yliopistoon, hän oli Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori ja kasvatustieteiden ja psykologian osaston johtaja. Björn on toiminut Unifin koulutusvararehtorien varapuheenjohtajana vuoden 2023 alusta lähtien.

Lisätietoja: 

Vararehtori Piia Björn 
piia.bjorn@utu.fi 
+358 29 450 3301 

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkijakoulutusta uudistetaan: Yhteistyöllä kohti laatua ja vaikuttavuutta

Yliopistot kehittävät yhteisiä toimintamalleja tutkijakoulutuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Nyt julkaistavien suositusten tavoitteena on lisätä tutkijakoulutuksen vetovoimaa ja joustavia polkuja koulutukseen,...

 | Tiedotteet ja uutiset

Akava ja Unifi: Koulutustason nostamiseksi tarvitaan parlamentaariseen yhteisymmärrykseen perustuva rahoitussuunnitelma

Yliopistojen perusrahoitusta pitää kasvattaa, jotta saavutetaan nuorten ikäluokkien koulutustason nostotavoite, joka sisältyy hallitusohjelmaan, painottavat Akava ja Unifi. Hallitusohjelman mukaan 50 prosentin...

 | Tiedotteet ja uutiset

Sivistystä ei saa pitää itsestäänselvyytenä – sivistysyhteiskunnan tulevaisuus on turvattava, vaativat sivistysalan toimijat

Sivistysala Sivista, Suomen Akatemia ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry järjestävät tiistaina 26.6.2024 SuomiAreenassa paneelikeskustelun, jossa keskustellaan sivistyksen merkityksestä ja sen...