Hyppää sisältöön

Unifi, Arene ja Sivista: Korkeakoulujen rahoitusmallit uudistuvat vuosille 2025–2028

 | Tiedotteet ja uutiset

Korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamista valmistellut työryhmä luovutti raporttinsa opetus- ja kulttuuriministeriölle tänään perjantaina. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleissa ovat laskennalliset tulosindikaattorit, joilla kohdennetaan noin 2,8 miljardin euron valtionrahoitus korkeakouluille vuosina 2025–2028.  

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtoreita edustavat Unifi, Arene sekä Sivistystyönantajia laajasti edustava Sivista ovat tyytyväisiä uudistamistyöhön kokonaisuutena. Lähtökohtana on ollut, että malleihin ei tehdä suuria muutoksia, jotta korkeakoulujen toivoma ennakoitavuus toteutuu. Tehdyt muokkaukset ovat hallitusohjelman tavoitteista lähteviä. 

– Yliopistot ovat tyytyväisiä siihen, että tutkimustoiminnan painoarvo yliopistojen mallissa hieman kasvaa. Isompia muutostarpeita rahoitusmalliin pitää suunnitella hyvissä ajoin, ja on hyvä, ettei tässä aikataulussa lähdetty avaamaan koko mallia, sanoo Unifin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola

– Ammattikorkeakoulut vahvistavat toiminnassaan tällä hetkellä voimakkaasti työelämäläheiseen, alueiden elinvoimaa vahvistavaan soveltavaan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. On hienoa, että tämän lakisääteisen tehtävän asema vahvistui myös rahoituksen perusteissa, sanoo Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén

Suurin yksittäinen muutos rahoitusmalleissa on se, että malliin tuodaan uutena osiona ensikertalaisista opiskelijoista palkitseva indikaattori. Sen suuruus on 3 prosenttia rahoituksesta kummallakin korkeakoulusektorilla. 

– Suomen tavoite on, että puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Opiskelupaikkoja pitää voida kohdentaa henkilöille, joilla ei vielä ole korkeakoulututkintoa. Samalla on huolehdittava siitä, että alan vaihtamiseen on hyviä mahdollisuuksia, sanoo Sivistystyönantajien elinkeinopolitiikan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo

Rahoitusmallien perusteella jaetaan valtion talousarvioon yliopistoille ja ammattikorkeakouluille varatut määrärahat. Mallien muutokset eivät lisää tai vähennä rahoitusta. Muutosvaiheessa on tärkeää, että yksittäisen korkeakoulun rahoitus ei vähene liikaa. Siksi järjestöt pitävät hyvänä rahoitusmalliin esitettyä mekanismia, joka rajoittaa vuosittaisen rahoituksen vähentymisen yksittäisessä korkeakoulussa enintään 3 prosenttiin. 

Ensi vuoden aikana on käynnistettävä työ mallin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi vuodesta 2029 eteenpäin. 

Lisätiedot:

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi tohtorikoulutuspilottiin käynnistyy pian

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi tohtorikoulutuspilotista rahoitettavat tutkimusalakohtaiset konsortiot Suomen Akatemian teettämän ulkopuolisen arvioinnin pohjalta viime viikolla. Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi pilottiin alkaa kevättalven...

 | Tiedotteet ja uutiset

FM Janika Luukinen Unifin tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi on valittu FM Janika Luukinen. Hän siirtyy Unifiin 4.3.2024 alkaen Oulun yliopiston...

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomi etsii ratkaisuja tohtoripulaan

Suomalainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tarvitsee lisää tohtoreita. Tänä vuonna käynnistyvällä tohtorikoulutuspilotilla on keskeinen rooli sekä tohtorikoulutuksen uudistamisessa ja kehittämisessä...