Hyppää sisältöön

Suomi nousee tutkimuksella ja osaamisella – TKI-tiekartan riittävä rahoitus auttaa rakentamaan tulevaisuutta kriisin jälkeisenä aikana

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomi on poikkeuksellisessa tilanteessa, jonka kestosta ei ole tietoa. Vaikka tiistaina alkavan kehysriihen pääpaino on akuutin koronavirustilanteen hoitamisessa, tulee katse suunnata kriisin jälkeiseen aikaan. Suomi on ennenkin noussut panostamalla osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tehdään se myös nyt!

Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto haluavat muistuttaa Marinin hallitusta siitä, että yhteiskunnan tarpeet liittyen koulutukseen, tutkimukseen, tutkittuun tietoon ja jatkuvaan oppimiseen, eivät ole kadonneet mihinkään. Päinvastoin; katsomme asiaa sitten yksittäisen kansalaisen tai koko yhteiskunnan kautta, niin juuri ne ovat keinoja nousta taantumasta nopeammin ja ne takaavat pitkän aikavälin pärjäämisen.

Odotamme päätöksiä siitä, että poikkeustilanteen jälkeen tukea on saatavilla uuden nousun välttämättömiin rakennuspuihin. Ehdotamme, että hallitus:

  • Takaa kaikille koulutusasteille riittävän perusrahoituksen
  • Muodostaa selkeän näkemyksen keinoista, joilla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan julkista rahoitusta kasvatetaan jo ensi vuodesta alkaen. TKI-tiekartta on tärkeä työkalu Suomen tulevaisuuden rakentamiseen koronakriisin jälkeisenä aikana, ja vain kunnolla resursoitu laadukas perustutkimus mahdollistaa kehitys- ja innovaatiotoiminnan. Hyviä TKI-panostuksia olisivat esimerkiksi Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksen tason sekä Business Finlandin Research to Business -rahoituksen tason nostaminen.
  • Tukee korkeakoulukentän yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa
  • Huomioi jatkuvan oppimisen tärkeänä keinona, jonka avulla voidaan luoda kriisin jälkeisessä maailmassa tarvittavaa uutta osaamista
  • Tukee neuvotteluissa EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä voimakkaasti sitä, että EU:n seuraavan tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman Horizon Europen rahoitusta lisättäisiin tuntuvasti.

Tutkitun tiedon merkitys yhteiskunnan joka tasolla on vain kasvussa – sen ovat osoittaneet Covid-19-tauti ja sen taltuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Tutkittua tietoa tuleekin hyödyntää päätöksenteossa voimakkaammin. Käynnissä oleva kriisi on osoittanut, miten tärkeä rooli tutkijayhteisöllä ja lääketieteen lisäksi myös monitieteisellä tutkimuksella on ratkaisujen etsimisessä yhteiskunnan tarpeisiin ja luotettavan tiedon tuottamisessa kansalaisille. Myös tiedekasvatuksella on tärkeä rooli kansalaisten tiedonkaipuuseen vastattaessa.

Maan hallituksen katse on pidettävä kirkkaasti siinä, että Suomi nousee vain tutkimusta ja koulutusta vahvistamalla.

Lisätietoja:

Teemu Hassinen
Toimitusjohtaja, Sivista
puh. 050 5627004

Jouni Kivistö-Rahnasto
Puheenjohtaja, Professoriliitto
puh. 045 657 5757

Keijo Hämäläinen
Puheenjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 0400 247 435

Maija S.Peltola
Puheenjohtaja, Tieteentekijät
puh. 0400 645 497

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Rehtorit tapasivat presidentti Stubbin – yliopistoilla on tärkeä rooli paremman tulevaisuuden rakentajina

Yliopistojen rehtorit tapasivat tasavallan presidentti Alexander Stubbin keskiviikkona 5.6.2024. Tapaaminen järjestettiin presidentin kutsusta Presidentinlinnassa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yliopistojen roolista uusien...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin EU-vaaliviestit: Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttava yhteistyö on EU:n vahvuus

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Unifi korostaa, että EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi lisätä...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistojen valintakokeet uudistuvat 2025 − hakeminen useammalle koulutusalalle helpottuu

Vuodesta 2025 alkaen yliopistoissa on käytössä yhdeksän kansallista valintakoetta, joilla voi hakea useille eri koulutusaloille ja eri yliopistoihin. Samalla valintakokeiden aikataulua...