Hyppää sisältöön

Tohtorikoulutuksen kehittämistyöryhmä aloittaa työnsä

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomalaisen tohtorikoulutuksen laaja uudistaminen käynnistyy. Tulevaisuudessa tohtoriopinnot mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Unifi on asettanut tohtorikoulutuksen uudistamisen ohjausryhmän ja tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämistyöryhmän.

Yliopistot käynnistävät tänä vuonna julkisella TKIrahoituksella toteutettavan tohtorikoulutuspilotin, jossa yliopistot kouluttavat 1000 uutta tohtoria määräaikaisissa väitöskirjatutkijan työsuhteissa. Väitöskirjatutkijoiden on tarkoitus valmistua tohtoreiksi 3–4 vuodessa. Tohtorien määrän kasvattamisen lisäksi pilotti tähtää tohtorikoulutuksen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.

Kansalliset periaatteet tohtorikoulutuksen uudistamiseen

Unifin hallitus on asettanut tohtorikoulutuksen uudistamisen ohjausryhmän sekä tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämistyöryhmän joulukuussa 2023. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Jari Hämäläinen LUT-yliopistosta ja sihteerinä Unifin toiminnanjohtaja Heikki Holopainen. Kehittämistyöryhmän puheenjohtajana toimii tutkijakoulun johtaja Annu Perttunen Oulun yliopistosta ja sihteerinä tutkijakoulun tutkimuspalvelupäällikkö Erkki Raulo Helsingin yliopistosta.

Kehittämistyöryhmälle on muotoiltu toimeksianto tohtorikoulutuksen uudistamiseksi. Työn päätavoite on muodostaa yhteisesti jaetut suositukset kansallisiksi periaatteiksi tohtorikoulutuksen uudistamiselle siten, että tohtoriopinnot on mahdollista suorittaa kokoaikaisesti työskennellen kolmessa vuodessa. Tämä edellyttää muun muassa ohjauksen vahvistamista, prosessien kehittämistä sekä työelämäyhteistyön vahvistamista. Väitöskirjatutkijoiden tulee pystyä keskittymään tutkimustyöhön täysipäiväisesti.

Ohjausryhmän tunnistamia uudistamistyölle tärkeitä kokonaisuuksia ovat esimerkiksi väitöskirjatutkijoiden rekrytointi ja valinta, yleiset oppimistavoitteet, työelämäyhteistyön huomioiminen sekä väitöskirjatutkijoiden työn ohjaus ja seuranta)

Työryhmä tekee ehdotuksen, kuinka eri kokonaisuuksia viedään eteenpäin ja missä aikataulussa. Ryhmän työn valmistuttua 10.6. tarkastellaan jatkokehittämistä vaativia kokonaisuuksia. 

Korkea koulutustaso on yhteiskunnan uudistumisen edellytys, ja yliopistoissa tehtävä tutkimus on disruptiivisten innovaatioiden perusta. Tohtoripilotin tavoitteena on saada tohtorien osaaminen entistä laajemmin yhteiskunnan kaikkien sektoreiden käyttöön.

Lisätietoja:
Jari Hämäläinen, puheenjohtaja, Unifin tutkimusvararehtori verkosto, p. 040 596 1999
Heikki Holopainen, toiminnanjohtaja, Unifi, p. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi tohtorikoulutuspilottiin käynnistyy pian

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi tohtorikoulutuspilotista rahoitettavat tutkimusalakohtaiset konsortiot Suomen Akatemian teettämän ulkopuolisen arvioinnin pohjalta viime viikolla. Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi pilottiin alkaa kevättalven...

 | Tiedotteet ja uutiset

FM Janika Luukinen Unifin tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n tiede- ja TKI-politiikan asiantuntijaksi on valittu FM Janika Luukinen. Hän siirtyy Unifiin 4.3.2024 alkaen Oulun yliopiston...

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomi etsii ratkaisuja tohtoripulaan

Suomalainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tarvitsee lisää tohtoreita. Tänä vuonna käynnistyvällä tohtorikoulutuspilotilla on keskeinen rooli sekä tohtorikoulutuksen uudistamisessa ja kehittämisessä...