Hyppää sisältöön

Tohtorikoulutusta uudistamassa: Yhdessä kohti tulevaisuutta/Reforming doctoral education: together towards the future 19.4.

Lämpimästi tervetuloa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n järjestämään tilaisuuteen, jonka tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja eri sektoreiden yhteistyötä, ja antaa syötteitä kansallisiin suosituksiin, joita Unifin tohtorikoulutuksen kehittämistyöryhmä työstää.

Tämä tilaisuus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yliopistojen ja muiden toimijoiden väliseen vuoropuheluun. Tarvitsemme tohtorikoulutukseen uusia lähestymistapoja, jotta voimme vastata paremmin tohtorikoulutuksen odotuksiin ja TKI- ja akateemisen sektorin osaamis- ja työllisyyshaasteisiin. Yksi ratkaisu onkin entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen, yrityssektorin ja muiden sidosryhmien kesken. Uskomme tämän mahdollistavan entistä houkuttelevamman tutkimus- ja koulutusympäristön tarjoamisen väitöskirjatutkijoille, jotka taas osaltaan vievät tietämystään ja osaamistaan eteenpäin. 

Päivä alkaa mielenkiintoisilla puheenvuoroilla ja paneelikeskustelulla, jossa käsitellään osallistujien toivomia aiheita, kuten yhteiskunnan muutos, tutkijanuran monimuotoisuus ja yhteistyö tohtorikoulutuksessa. Työpajatyöskentelyssä syvennämme edelleen näitä teemoja keskustelemalla toimivista, mutta myös uusista tohtorikoulutuksen toimintamalleista. Tavoitteena on ymmärtää paremmin eri sidosryhmien tarpeita sekä tutkijoiden osaamisen karttumista ja hyödyntämistä. Kannustamme osallistujia tuomaan esille näkemyksiään ja toivomme, että päivästä muodostuu innostava kokemus kaikille. 

Tilaisuus on Unifi ry:n tohtorikoulutuksen kehittämistyöryhmän järjestämä, ja pyrkii osaltaan vastaamaan työryhmän tavoitteeseen muodostaa suositukset tohtorikoulutuksen kehittämiseksi. Tässä tilaisuudessa päästään keskittymään sidosryhmäyhteistyöhön, jonka konkreettisena tavoitteena voisi olla ajatukset erilaisista yhteistyön muodoista jatkossa.  Laajempana tahtotilana on varmistaa tohtorikoulutuksen vaikuttavuus niin yhteiskunnan, organisaatioiden, yksilöiden kuin tieteellisen tiedon ja sivistyksenkin näkökulmasta. 

Lämpimästi tervetuloa!

In English:

Thank you for registering to the event and for your enthusiasm to share your thoughts on doctoral education! This event offers a unique opportunity for dialogue between universities and stakeholders, which we hope will lead to the development of doctoral education in line with industrial and societal needs. It is important to identify and develop our strengths in doctoral education so that we can offer an attractive research and education environment for doctoral researchers also in the future. One way of doing this is a closer collaboration among universities, the business sector, and other stakeholders.

The day begins with engaging presentations and a panel discussion on topics requested by participants, such as changing society, the diversity of research careers, and collaboration in doctoral education. In the workshop sessions, we will delve deeper into these themes by discussing both existing and novel practices for doctoral education. Our goal is to merge an understanding of stakeholder needs and the capability of doctoral researchers and PhDs. We encourage participants to share their views and hope that the day will be an inspiring experience for everyone.

The event is organized by the Unifi ry’s working group on doctoral education development, aiming to contribute to the one of the group’s objectives of formulating recommendations for the development of doctoral education. This session will focus on stakeholder collaboration, with a concrete aim of exploring ideas on various forms of cooperation in the future. A broader ambition is to ensure the impact of doctoral education from the perspectives of society, organizations, individuals, as well as scientific knowledge, research and education.

We warmly welcome you!

Linkki striimiin/streaming link: Webcast – Tiedekulma (helsinki.fi)

Tilaisuuden ohjelma ja puhujat/programme and speakers

Linkki striimiin/Link to stream: Webcast – Tiedekulma (helsinki.fi)

9.00-9.15 Tervetuloa, LUT-yliopiston vararehtori ja Unifin tohtorikoulutuksen uudistamisen ohjausryhmän puheenjohtaja Jari Hämäläinen
9.15-9.45 Keynote-puheenvuoro, Mikko Kosonen, Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja 
9.45-10.45 Paneelikeskustelu
Panelistit: Anne Jalkala, vastuullisuus ja strategiajohtaja, Vaisala Oyj; Petro Poutanen, toimitusjohtaja, Vaikuttavuussäätiö; Maija Jones, tohtoritutkija, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta; Susanna Pettersson, toimitusjohtaja, Suomen kulttuurirahasto;  Petri Tapio, Tulevaisuudentutkimuksen professori Turun yliopisto
10.45-11.15 Tauko
11.15-12.45  Työpajat
Tilaisuuden työpajaosio antaa kaikille osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa ja tohtorikoulutuksen kehitykseen ja työelämäyhteistyöhön. Keskustelua voi käydä suomeksi ja englanniksi.

12.45 Lounas läsnä oleville osallistujille

9.00-9.15 Welcome, Jari Hämäläinen, Vice Rector of LUT University and Chair of the Unifi Steering Committee for the reform of doctoral education
9.15-9.45 Keynote speech, Mikko Kosonen, Chairman of the Board of Aalto University (speech in Finnish, slideshow in English)
9.45-10.45 Panel discussion (in Finnish)
Panellists: Anne Jalkala, Chief Sustainability and Strategy Officer at Vaisala; Petro Poutanen, CEO of the Finnish Research Impact Foundation; Maija Jones, Doctoral researcher at the University of Helsinki; Susanna Pettersson, CEO, Finnish Cultural Foundation; Petri Tapio, Professor at Finland Futures Research Centre, University of Turku.
10.45-11.15 Break
11.15-12.45 Workshops (in Finnish and English)
The workshop part of the event will give all participants the opportunity to contribute to the
development of doctoral education and cooperation with working life. Discussions will be available in Finnish and English.

12.45 Lunch for participants taking part face-to-face

Mikko Kosonen

Keynote

Mikko Kosonen, Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja

 

Kauppatieteiden tohtori Mikko Kosonen toimi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran yliasiamiehenä vuosina 2008–2019 ja sitä ennen Nokiassa useissa johtotehtävissä, muun muassa konsernin strategia- ja tietohallintojohtajana. Hän on tällä hetkellä Aalto-yliopistosäätiön ja Kordelinin säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenenä useissa hallituksissa ja valtuuskunnissa. Kosonen on Budapestin kauppakorkeakoulun kunniaprofessori. Hän on julkaissut kirjoja ja lukuisia artikkeleita strategisesta johtamisesta.

Petri Tapio

Panelisti

Petri Tapio, Tulevaisuudentutkimuksen professori, Turun yliopisto

Parhaimmillaan tohtorikoulutuksen sidosryhmäyhteistyö on silloin, kun siinä otetaan huomioon sekä sidosryhmien että akateemisen yhteisön arvot ja intressit. Tärkeää on tasapaino, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja lähtökohtien ymmärtämiseen.”

Anne Jalkala

Panelisti

Anne Jalkala, vastuullisuus ja strategiajohtaja, Vaisala Oyj. Tekniikan tohtori.

Anne Jalkala toimii mittausteknologiayritys Vaisalan kestävyydestä ja strategiasta vastaavana johtajana. Aikaisemmin hän työskenteli Fortumilla mm. digitaalisen kasvuliiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan johtajana. Aiemmin urallaan Anne on johtanut Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulua sekä toiminut LUT:ssa tuotantotalouden professorina. Luottamustehtävissä Anne toimii Tampereen yliopiston ja Fingridin hallituksissa. 

”Yhteiskunnan sivistystä ja osaamista vahvistavaa tiivistä vuorovaikutusta yliopistojen ja sidosryhmien välillä. Tohtoreiden osaamisen arvostusta, työllistymistä ja kansainvälistä urakehitystä tukevaa.”

Petro Poutanen

Panelisti

Petro Poutanen, toimitusjohtaja, Vaikuttavuussäätiö

”Tohtorikoulutuksen sidosryhmäyhteistyö olisi parhaimmillaan tiivistä ja moniulotteista vuorovaikutusta akateemisen maailman ja muiden organisaatioiden välillä, jossa tohtorikoulutettavat pääsisivät soveltamaan tietoa ja osaamista käytäntöön ja tulemaan tietoisiksi käytännön ja yhteiskunnan tarpeista ja haasteista. Samaan aikaan tieto ja osaaminen siirtyisi akateemisen maailman, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden välillä tehokkaammin.”

Maija Jones

Panelisti

Maija Jones toimii tohtoritutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa osana Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmaa. Lisäksi hän on HY:n tohtorikoulun johtokunnan opiskelijajäsen.

”Tohtoritutkijat ovat akateemisen maailman sekä työelämän monimutkaisten hierarkioiden, perinteiden sekä käytäntöjen risteämässä, ja usein tietomme sidosryhmistä on rajattua. Siksi on tärkeää, että tohtoritutkijat voivat luottaa yliopiston sisäisiin sidosryhmiin, kuten ohjaukseen ja tukipalveluihin, jotka varustavat meitä tarpeellisella tiedolla ja taidoilla, joita tarvitaan aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuolellakin.”

Susanna Pettersson

Panelisti

Susanna Pettersson, toimitusjohtaja, dosentti, Suomen Kulttuurirahasto
 
”Tohtorikoulutuksen sidosryhmätyön lähtökohtana tulisi olla avoimuus, uteliaisuus ja ylisektoriaalisuus. Sen tulisi tavoittaa laajasti yhteiskunnan eri toimijat – myös akateemisen kotipesän ulkopuolella.”
Jaa: