Hyppää sisältöön

Unifi tuomitsee jyrkästi tutkijoihin kohdistuvan häirinnän

 | Tiedotteet ja uutiset

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu Suomen perustuslaissa. Tutkijoilla on oikeus valita vapaasti tutkimusaiheensa, ja heidän tulee voida työskennellä ilman häirintää, asiatonta persoonaan kohdistuvaa kommentointia tai maalittamista.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry tuomitsee jyrkästi tutkijoiden häirinnän, uhkailun ja heihin kohdistuvan vihapuheen.

– Tieteen ja tutkimuksen vapaus ovat demokraattisen yhteiskunnan keskeisiä arvoja. Tutkijoiden häirintä ja pyrkimykset heidän hiljentämiseensä asiattomalla arvostelulla ja vihapuheella ovat äärimmäisen huolestuttava ilmiö, jota vastaan meidän tulee toimia yhdessä koko yhteiskunnan voimin. Tutkijoiden työn ja heidän sananvapautensa suojeleminen on tutkittuun tietoon pohjautuvan päätöksenteon, yhteiskunnallisen keskustelun ja demokratian turvaamista, toteaa Unifin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden häirintä on tunnistettu ja todennettu ilmiö Suomessa ja maailmalla. Suomessa sitä on selvitetty useissa tutkimuksissa ja muun muassa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kyselyissä. Maaliskuun 2023 alussa julkaistu kansainvälinen akateemisen vapauden indeksi todentaa osaltaan sen, että tieteen vapaus ja tutkijoiden ilmaisunvapaus kaventuvat ympäri maailmaa.

Yliopistot korostavat, että toimivassa demokratiassa tarvitaan tieteen ja tutkimuksen vapautta samalla tavalla kuin vapaata mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Suomalaiset myös arvostavat tiedettä. Tiedebarometrin mukaan 85% suomalaisista luottaa erittäin tai melko paljon tieteeseen ja tutkimukseen. Tutkimuksesta viestiminen eri tavoin ja julkiseen keskusteluun osallistuminen on osa tutkijoiden työtä ja yksi edellytys tutkitun tiedon saatavuudelle. Yliopistot tukevat tutkijoita tässä työssä.

Suomen Akatemia on vedonnut 27.10. yhteiskunnan toimijoihin, kansalaisiin ja tieteen tukijoihin, jotta epäasiallinen ja häiritsevä keskustelu saadaan yhteistuumin kitkettyä eri viestintäkanavista. Yliopistot yhtyvät tähän vetoomuksen ja korostavat edelleen eri toimijoiden yhteistä vastuuta. Tiede ja laaja-alainen tutkimus ovat osa yhteiskuntaa, ja yhteiskunnallista keskustelua tieteestä tarvitaan. Tätä keskustelua tulee kuitenkin käydä asiapohjaisesti ja osapuolia arvostaen.

Lisätietoja:

Jukka Kola, puheenjohtaja, Unifi, p. 029 450 5050
Heikki Holopainen, toiminnanjohtaja, Unifi, p. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-toiminnan merkitys nähtiin kehysriihessä

Hallitus sitoutui kehysriihessä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen aiemmin päätetyn mukaisesti. Rahoitusta suunnataan tulevina vuosina erityisesti Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta....

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkimus ja koulutus antavat pohjan talouskasvulle

Hallitus on aloittanut tänään neuvottelut julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Neuvotteluja leimaavat suuret säästöpaineet, mutta luvassa on myös kasvulinjauksia. Tutkimus- ja...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin pääviestit tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja sen kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa. Kesäkuun europarlamenttivaaleja ja tulevaa EU-vaalikautta silmällä pitäen Unifi...