Hyppää sisältöön

Tutkimus ja koulutus antavat pohjan talouskasvulle

 | Tiedotteet ja uutiset

Hallitus on aloittanut tänään neuvottelut julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Neuvotteluja leimaavat suuret säästöpaineet, mutta luvassa on myös kasvulinjauksia. Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen pitkäjänteisestä lisäämisestä on sovittu sekä parlamentaarisesti että hallitusohjelmassa. Unifi toivoo, että kehysriihessä linjataan T&K-rahoituksen suuntaamisesta parlamentaarisen työn ja hallitusohjelman mukaisesti: uutta luova tutkimus, tutkimusosaajien määrän kasvattaminen, tutkimusinfrastruktuurit sekä yhteistyön vahvistaminen yliopistojen ja yritysten välillä ovat keskeisiä T&K-lisärahoituksen kohteita.

– Julkista T&K-rahoitusta kannattaa kohdentaa yliopistoihin, koska niiden kautta T&K-työn vaikutukset leviävät laajasti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön, toteaa UNIFIN toiminnanjohtaja Heikki Holopainen.

T&K-toiminnan lisäksi talouskasvua tukee koulutustason nosto. Suomen koulutustaso on jäänyt jälkeen OECD-maiden keskiarvosta. Asian korjaamiseksi hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi korkeakoulutettujen osuuden lisääminen nuorissa ikäluokissa nykyisestä noin 42 prosentista 50 prosenttiin.

Koulutus- ja osaamistason nostolla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle työn tuottavuuden kasvulle, mikä on aivan keskeistä nykyinen huoltosuhteen kehitys huomioiden. Valitettavasti tason nostoon ei ole löytynyt riittäviä resursseja, joten korkeakoulutettujen määrän kasvattamiseen pitää panostaa nopeilla toimilla, sanoo Holopainen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Heikki Holopainen, puh. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...