Hyppää sisältöön

UKK valintakokeet 2021

 | Tiedotteet ja uutiset

Miksi yliopistot järjestävät fyysisiä valintakokeita pandemiatilanteessa?  

Huolellisen arvioinnin ja riskianalyysien tuloksena yliopistot ovat todenneet, että fyysistä läsnäoloa edellyttävien valintakokeiden järjestäminen tarkoilla turvallisuusjärjestelyillä on näissä olosuhteissa paras tapa toteuttaa oikeudenmukaiset, alakohtaiset erityisvaatimukset huomioivat ja hakijoiden kannalta yhdenvertaiset opiskelijavalinnat.

Yliopistot järjestivät fyysisiä valintakokeita myös keväällä 2020 tarkkoja turvallisuussäännöksiä noudattaen. Valintakokeiden jälkeen ei tullut tietoon altistumisia tai tartuntaketjuja.

Kevään 2021 osalta turvallisuussäännökset on tarkistettu ja esimerkiksi turvavälejä on kasvatettu edellisvuoteen verrattuna. Tieto viruksen leviämisestä ja tartuttavuudesta on lisääntynyt, ja koejärjestelyihin voidaan varautua hyvin.

Yliopistot huolehtivat myös siitä, että kokeen jälkeen tiedetään, kuka on tehnyt kokeen missäkin salissa, jolloin mahdolliset tartuntaketjut pystytään jäljittämään.

Valintakoetilanteita ei luokitella yleisötilaisuuksiksi, joten niitä eivät koske yleiset kokoontumisrajoitukset.

Taidealoilla järjestetään lähi- ja etäkokeita. Hakukohteet, jotka ovat jo aikaisemmin ilmoittaneet toteuttavansa valintakokeet etäkokeina (esimerkiksi Taideyliopiston hakukohteet, joissa on mukana kansainvälisiä hakijoita) toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. ​

Onko valintakokeisiin osallistuminen turvallista? 

Koepaikalle saavuttaessa ja koetilanteessa kaikkien järjestelyjen lähtökohtana on mahdollisimman turvallinen koetilanne sekä hakijoille että valvojille.  

Turvallisuusjärjestelyitä ovat esimerkiksi hakijoiden vastaanottaminen ulkoalueilla, saattaminen koetilaan, suojavälineiden käyttö ja riittävä etäisyys hakijoiden välillä.  

Yliopistot suosittelevat, että hakijat välttävät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun osallistuvat valintakokeisiin. Hakijoita pyydetään tutustumaan hyvissä ajoin ennen valintakokeeseen osallistumista THL:n ohjeisiin, jotka käsittelevät koronaviruksen tarttumista ja siltä suojautumista: THL suojautuminen  

Pitääkö hakijan käyttää kokeessa maskia?

Yliopistot edellyttävät kasvomaskin käyttöä valintakokeissa ja tarjoavat koetilanteessa kaikille hakijoille voimassa olevien suositusten mukaiset maskit. Valintakokeessa voi myös käyttää omaa kasvomaskia. 

Hakijalla voi olla terveydellinen syy olla käyttämättä maskia, jolloin hakijan tulee olla etukäteen yhteydessä kokeet järjestävän yliopiston hakijapalveluihin. Lisätietoja THL:n suosituksesta maskin käyttöön

Hakijat, jotka eivät halua/suostu koetilanteessa käyttämään maskia, tekevät kokeen maskittomille varatussa tilassa.

Koronatilanne huolestuttaa minua. Mitä teen? 

Hakijoita pyydetään tutustumaan hyvissä ajoin ennen valintakokeeseen osallistumista THL:n ohjeisiin, jotka käsittelevät koronaviruksen tarttumista ja siltä suojautumista: THL suojautuminen 

Jos sairastun ennen valintakokeita, mitä teen?

Eristyksissä, virallisessa tai omaehtoisessa karanteenissa olevat eivät saa osallistua valintakokeeseen. Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa THL:n ja paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen pitää olla etusijalla.

Jos hakijalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, hänen tulee noudattaa oman alueensa terveydenhuollon ohjeita ja hakeutua koronavirustestiin. Testin ottamista tai tuloksia odottavien tulee pysyä kotona ja välttää lähikontaktia, eivätkä he voi osallistua valintakokeisiin.

Jos hakija matkustaa Suomeen maasta, johon kohdistuu matkustusrajoituksia koronavirustilanteen vuoksi, THL suosittelee kokelasta jäämään omaehtoiseen karanteeniin ja pysymään kotona (THL matkustaminen ja koronavirusepidemia). Omaehtoisessa karanteenissa olevien ei tule osallistua valintakokeisiin.

Eristykseen määrätyille tai karanteenissa oleville hakijoille ei voida järjestää valintakokeita erityisjärjestelyin.

Lue tarkemmat, kaikkien hakijoiden yhteiset turvallisuusohjeet Unifin verkkosivuilta tai yliopistojen ja yhteisvalintojen sivuilta.

Miksi karanteenissa oleville ei voida järjestää omaa koetilaa?  

Karanteenissa olevia koskee tartuntatautilaki 1227/2016. Kun olet omaehtoisessa tai virallisessa karanteenissa, sinun pitää THL:n ohjeiden mukaisesti välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin.

Karanteenissa olevien ei sallita tulla yliopistojen tiloihin eikä kokeisiin osallistuminen ilman kontaktitilanteiden syntymistä ei ole mahdollista, joten karanteenissa olevat eivät voi osallistua valintakokeisiin. Valintakokeet järjestetään ilmoitetun aikataulun mukaisesti, eikä ylimääräisiä koetilaisuuksia järjestetä.

Miksi minulle ei voida järjestää etäkoetta, jos olen karanteenissa? Yliopistothan järjestivät viime keväänäkin etäkokeita. 

Valintakokeet tulee toteuttaa kaikille hakijoille yhdenmukaisin järjestelyin hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Näin ollen valintakokeita ei ole mahdollista järjestää erikseen karanteenissa oleville tai eristykseen määrätyille.

Jotta hakija pystyy tehokkaasti välttämään altistumisia ennen valintakokeita, kehotetaan hakijoita välttämään lähikontakteja kaksi viikkoa ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun he osallistuvat valintakokeisiin.

Entä jos fyysisiä valintakokeita ei voida järjestää?

Valintakokeiden toteutustapaa muutetaan vain, jos viranomaismääräykset edellyttävät sitä. Opiskelijavalinnoissa on olennaista yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen ja luottamuksensuoja. ​Valvomattomiin sähköisiin etäkokeisiin liittyy ilmeisiä oikeudellisia riskejä ja haasteita. Pidämme valvomattomia etäkokeita valintakokeiden järjestämisen vaihtoehtona, johon tulee turvautua vasta viimesijaisesti.

Kysymyksiä lisätty 16.3.2021

Miksi karanteenissa oleville ei voida tarjota mahdollisuutta tehdä koe etänä tai toisena ajankohtana?

Opiskelijavalinnoissa kaikille hakijoille tulee taata samanlaiset olosuhteet tehdä koe. Tämän vuoksi omaehtoisessa tai virallisessa karanteenissa tai eristyksessä oleville hakijoille ei voida tarjota mahdollisuutta osallistua kokeisiin etäyhteyksin tai myöhemmin.

Toisena ajankohtana järjestetty koe vaatisi sitä, että kokelaalle tulisi laatia eri koe ja myöhemmin kokeen tekevä ehtisi valmistautua kokeeseen pidemmän aikaa. Tällöin hakijat olisivat eriarvoisessa asemassa.

Valintojen tulokset on ilmoitettava hakijoille viimeistään 9.7. Uusien kokeiden järjestäminen myöhemmin ei ole mahdollista nykyisellä aikataululla.

Kuten tekstissä on yllä todettu, valvomattomiin sähköisiin etäkokeisiin liittyy myös ilmeisiä oikeudellisia riskejä ja haasteita. Etäkokeisiin ei myöskään ole olemassa luotettavaa valvontajärjestelmää.

Miksi en voi osallistua valintakokeisiin, jos olen sairas tai karanteenissa?

Koronavirustilanne edellyttää kaikilta vastuullista toimintaa. Eristyksissä, virallisessa tai omaehtoisessa karanteenissa olevat eivät saa osallistua valintakokeisiin. Omasta ja muiden terveydestä huolehtimisen tulee olla etusijalla. Karanteenin tai eristyksen rikkominen on terveydensuojelurikkomus, josta voi tulla rikosoikeudellisia seurauksia.

Eikö nyt valittu malli aseta eriarvoiseen asemaan hakijat, jotka eivät pysty välttämään lähikontakteja esimerkiksi työnsä vuoksi ja voivat joutua karanteeniin?

Inhimillisesti ja yksilön tasolla tämä on erittäin valitettava tilanne, mutta yliopistojen on taattava valinnan toimivuus ja valintakokeiden turvallisuus mahdollisimman isolle joukolle hakijoita ja valintakoejärjestelyihin osallistuville.

Miksi riskiryhmäläisille ei järjestetä kokeita yksilöllisin järjestelyin?

Olemme yrittäneet löytää parhaan mahdollisen ratkaisun olemassa olevilla resursseilla. Lähtökohtaisesti valintakokeiden turvallisuus ja tartunnan mahdollisuuden minimoiminen hoidetaan normaaleilla turvajärjestelyillä. Tiedustelethan omalta lääkäriltäsi, voitko osallistua valintakokeisiin.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan riskiryhmien rokotukset on jo touko-kesäkuussa aloitettu: THL:n arvio koronarokotusten etenemisestä.

Eikö hakijoiden matkustaminen koepaikkakunnille aiheuta turhaa riskiä koronan leviämisessä?

Yliopistot suosittavat, että hakijat matkustavat kokeisiin mahdollisimman suoraan, noudattavat matkustaessa turvallisuusohjeita eivätkä jää oleskelemaan koepaikkakunnalle pidemmäksi aikaa kuin on tarpeellista.

Välttämättömien syiden vuoksi matkustamista ei ole tällä hetkellä rajoitettu.

Kaikissa yhteisvalinnoissa on mahdollista valita valintakoepaikkakunta, jolloin hakija voi minimoida matkustamistaan.

Kysymyksiä lisätty 22.3.2021

Asun ulkomailla. Voinko matkustaa Suomeen valintakokeisiin? 

Suomeen matkustaessa noudatetaan voimassa olevia Rajavartiolaitoksen ohjeita rajanylitykseen koronapandemian aikana: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 

THL:n matkustusohjeiden mukaan Suomeen voi matkustaa välttämättömästä ja perustellusta syystä, kuten opiskelun vuoksi. Noudata THL:n suosituksia omaehtoisesta karanteenista Suomeen saapuvalle. THL:n ohjeet matkustamiseen ja koronavirusepidemiaan liittyen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 

Kysymyksiä lisätty 31.3.2021

Asun ulkomailla. Voinko tehdä valintakokeen ulkomailla esimerkiksi suurlähetystössä?

Valintakokeet järjestetään vain Suomessa. Jos saavut ulkomailta, tulee sinun huomioida THL:n suositukset omaehtoisesta karanteenista Suomeen saapuvalle. THL:n ohjeet matkustamiseen ja koronavirusepidemiaan liittyen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia. Luethan myös edellisen kysymyksen ja vastauksen.

Kysymyksiä lisätty 6.4.2021

Miksi maskin käytöstä kieltäytyville varataan erillinen tila kokeen tekemistä varten, mutta riskiryhmään kuuluville ei? 

Vastausta täydennetty 9.4.

Lähtökohta on, että kokeet järjestetään niin turvallisesti kuin mahdollista. Siksi valintakokeessa edellytetään maskin käyttöä. Korkeakoulu ei voi kuitenkaan velvoittaa maskin käyttöön, eikä maskin käytöstä kieltäytyvältä hakijalta voida evätä valintakokeeseen pääsyä. Sen vuoksi hakijat, jotka eivät suostu käyttämään valintakokeissa maskia, sijoitetaan erilliseen, maskittomille varattuun tilaan. Kyse ei kuitenkaan ole yksilöllisistä järjestelyistä. Henkilöt, jotka kieltäytyvät periaatteellisista syistä käyttämästä maskia, sijoitetaan keskenään samaan tilaan. Heille ei tarjota maskista kieltäytymisen perusteella yksilöllistä tilaa valintakokeen tekemistä varten. 

Yksilöllisistä järjestelyistä ja esimerkiksi yksilöllisestä tilasta puhutaan siinä tapauksessa, että hakijalla on terveydellinen syy maskittomuudelle ja / tai lisäajalle kokeen tekemistä varten. Terveydellisistä syistä yksilöllisiä järjestelyjä hakeneet käsitellään erityisjärjestelyprosessin mukaisesti ja heille järjestetään mahdollisuuksien mukaan yksilöllinen tila valintakokeessa. 

Luotamme siihen, että hakijat noudattavat turvallisuussuosituksia ja käyttävät maskia kokeissa. Yliopistot ennakoivat, että maskin käytöstä periaatteellisista syistä kieltäytyviä on vain pieni määrä, joten heille on mahdollista järjestää tila. Muiden hakijoiden ja valvojien turvaamiseksi tällaisia hakijoita on pyydetty olemaan etukäteen (7.4. klo 15 mennessä) yhteydessä yliopistojen hakijapalveluihin, jotta asiaan voidaan yliopistoissa valmistautua. 

Koronan vuoksi riskiryhmiin kuuluvia voi olla runsaasti, joten erillisen tilan järjestäminen kaikille riskiryhmiin kuuluville on mahdotonta. Riskiryhmien osallistumisesta valintakokeisiin, katso myös kysymys ”Miksi riskiryhmäläisille ei järjestetä kokeita yksilöllisin järjestelyin?”. 

Sijoitetaanko maskin käytöstä kieltäytyvät ja terveydellisistä syistä maskittomat samaan tilaan? 

Ei sijoiteta. Maskin käytöstä kieltäytyvät sijoitetaan eri tilaan kuin sellaiset henkilöt, jotka eivät terveydellisistä syistä pysty käyttämään maskia. Jotta tämä onnistuu käytännössä, täytyy terveydellisistä syistä maskittomien hakea yksilöllisiä järjestelyjä yliopistosta viimeistään 7.4. klo 15 mennessä. Lisätietoja yksilöllisten järjestelyiden hakemisesta löytyy kunkin yliopiston verkkosivuilta. 

Kysymyksiä lisätty 16.4.2021

Pääsenkö valintakokeeseen, jos saavun myöhässä? 

Jos saavut myöhässä, et voi osallistua valintakokeeseen. Saat tarkan saapumisajan ja -paikan valintakokeeseen, noudata saamaasi ohjeistusta. 

Pääsenkö valintakokeeseen, jos saavun väärään paikkaan? 

Hakijoiden yhdenmukaisen kohtelun ja valintakokeiden terveysturvallisuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että luet tarkkaan saamasi valintakoeohjeet ja saavut oikealle saapumisalueelle ajoissa. Valintakokeet ovat tarkkaan suunniteltu kokonaisuus, joten yliopistot eivät voi varmistaa pääsyäsi valintakokeeseen, jos et noudata ohjeita. 

Tarkoista turvajärjestelyistä johtuen sinulle on varattuna paikka vain sillä koepaikkakunnalla, kampuksella ja salissa, joiden mukaisesti sinua ohjeistetaan saapumaan valintakokeeseen. 

#turvallisetvalintakokeet

Lue myös:

Tiedote: Yliopistot järjestävät valintakoetilaisuudet tarkoin turvallisuusjärjestelyin

Yliopistojen valintakokeet 2021: Hakijan turvallisuusohje

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...