Hyppää sisältöön

Unifi on julkaissut strategiansa vuosille 2024–2030 – ”Yliopistot ovat valmiita viemään yhteiskuntaa rohkeasti eteenpäin”

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistoja tarvitaan tuottamaan vakautta, uudistamaan elinkeinoelämää ja kasvattamaan Suomen vetovoimaa. Strategian laatimisessa on kuultu laajasti Unifin jäsenistöä ja ulkoisia sidosryhmiä.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on julkaissut uuden strategiansa, jossa yliopistot ottavat entistä merkittävämmän roolin muutoksenkestävän yhteiskunnan rakentajina. Visio on syntynyt kuluneen vuoden aikana rehtorikunnan laajoissa pohdinnoissa ja sen tueksi on käyty keskusteluja myös sidosryhmien kanssa.

Uuden strategian kantava ajatus on, että korkein tiede, taide ja koulutus tarjoavat ratkaisuja Suomen kohtalonkysymyksiin: yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumiseen, hyvinvoinnin ja luottamuksen vahvistamiseen sekä kriiseistä selviytymiseen.

– Uusi strategia osoittaa, että yliopistot ovat valmiita tarttumaan näihin haasteisiin ja viemään yhteiskuntaa rohkeasti eteenpäin. Akateemisella yhteisöllä on paljon annettavaa esimerkiksi kestävyysmurrokseen, digitalisaatioon ja maamme kansainvälisen vetovoiman kasvattamiseen. Tahdommekin nyt varmistaa, että tämä huippuosaaminen kanavoituu entistä vahvemmin Suomen ja koko maailman hyödyksi, kertoo Unifin hallituksen puheenjohtaja, rehtori Ilkka Niemelä.

Viisas resursointi tukee vision toteutumista

Unifin työtä kohti vuotta 2030 ohjaa kolme strategista kärkeä: ensimmäinen niistä liittyy vakauden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen sivistyksen keinoin, toinen painottaa tutkimuksen ja koulutuksen uudistavaa voimaa ja kolmas keskittyy kansainvälisen Suomen rakentamiseen. Niemelän mukaan kaikkien näiden tavoitteiden edistäminen vaatii yliopistoilta tiivistyvää yhteistyötä.

Lisäksi ne edellyttävät, että tieteen ja taiteen riippumattomuus ja asiantuntijoiden arvostus säilyvät yhteiskunnassa laajasti jaettuina arvoina. Nuorten koulutustasoa täytyy nostaa, tohtorien osaamista hyödyntää laajemmin ja TKI-järjestelmän kehittämistä jatkaa siten, että yliopistot pystyvät yhdistämään voimansa yritysten ja muun yhteiskunnan kanssa entistä paremmin.

– Olemme vakuuttuneita, että kasvavilla voimavaroilla ja tarkoituksenmukaisella ohjauksella pystymme saavuttamaan tavoitteet. Vision toteuttamista ohjaavat kaikkien yliopistojen yhteiset periaatteet: korkea laatu, vaikuttavuus sekä kestävyys ja vastuullisuus. Nämä ovat arvoja, joiden varaan voimme turvallisin mielin rakentaa Suomen tulevaisuutta laajemminkin, Niemelä sanoo.

Unifin vaikuttamistyölle selkeät suuntaviivat

Strategiassa rehtorit linjaavat myös Unifin roolia tuleville vuosille. Yhdistyksen tärkein tehtävä on jatkossakin vahvistaa yliopistojen toimintaedellytyksiä. Sitä Unifi tekee vaikuttamalla päätöksentekoon, tuottamalla tietoa sekä nostamalla tieteen, taiteen ja korkeakoulutuksen kysymyksiä julkiseen keskusteluun.

Toinen yhdistyksen tehtävistä on tiivistää yliopistojen yhteistyötä. Sitä Unifi toteuttaa tarjoamalla foorumin rehtorien ja asiantuntijoiden vuoropuhelulle, tekemällä uusia avauksia yliopistokentän kehittämiseksi ja nostamalla yliopistojen agendalle ajankohtaisia teemoja.

– Tiivis vuoropuhelu varmistaa, että yliopistot pystyvät tekemään linjauksia nopeastikin muuttuvissa tilanteissa ja jakamaan parhaita käytäntöjä esimerkiksi kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Uusi strategia antaa myös selkeät suuntaviivat vaikuttamistyölle, jonka tärkein tehtävä on pitää yliopistojen yhteisiä intressejä esillä. Voisikin sanoa, että sen myötä Unifi vahvistaa asemaansa tutkimus- ja koulutuspolitiikan areenoilla, toteaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Heikki Holopainen.

Strategia syntyi laajojen keskustelujen tuloksena

Yliopistot ovat olleet aktiivisesti mukana laatimassa uutta strategiaa vuosille 2024–2030. Unifin sihteeristö vieraili työn aikana kaikissa yliopistoissa ja kävi keskusteluja rehtoraattien sekä yliopistojen ylimmän johdon kanssa. Strategian valmistelua ovat tukeneet myös viestinnän, suunnittelun ja ennakoinnin ammattilaiset eri yliopistoista.

Elokuussa 2023 eväitä haettiin lisäksi ulkoisilta sidosryhmiltä ja strategiatyössä kuultiin toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Hyviä käytäntöjä on kartoitettu Unifin eurooppalaisilta sisarorganisaatioilta.

– Kiitämme kaikkia yliopistoja ja sidosryhmiä arvokkaasta panoksesta strategiatyöhön. Nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä toteuttamaan yhteistä visiota. Kutsumme kaikki yhteistyökumppanimme mukaan työhön muutoksenkestävän yhteiskunnan rakentamiseksi, Holopainen kiteyttää.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkijakoulutusta uudistetaan: Yhteistyöllä kohti laatua ja vaikuttavuutta

Yliopistot kehittävät yhteisiä toimintamalleja tutkijakoulutuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Nyt julkaistavien suositusten tavoitteena on lisätä tutkijakoulutuksen vetovoimaa ja joustavia polkuja koulutukseen,...

 | Tiedotteet ja uutiset

Akava ja Unifi: Koulutustason nostamiseksi tarvitaan parlamentaariseen yhteisymmärrykseen perustuva rahoitussuunnitelma

Yliopistojen perusrahoitusta pitää kasvattaa, jotta saavutetaan nuorten ikäluokkien koulutustason nostotavoite, joka sisältyy hallitusohjelmaan, painottavat Akava ja Unifi. Hallitusohjelman mukaan 50 prosentin...

 | Tiedotteet ja uutiset

Sivistystä ei saa pitää itsestäänselvyytenä – sivistysyhteiskunnan tulevaisuus on turvattava, vaativat sivistysalan toimijat

Sivistysala Sivista, Suomen Akatemia ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry järjestävät tiistaina 26.6.2024 SuomiAreenassa paneelikeskustelun, jossa keskustellaan sivistyksen merkityksestä ja sen...