Hyppää sisältöön

Yliopistot rakentavat korkeaan osaamiseen perustuvaa tulevaisuutta, korostaa Unifin uusi puheenjohtaja Ilkka Niemelä

 | Tiedotteet ja uutiset

Rehtori Ilkka Niemelä Aalto-yliopistosta on valittu Unifin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on valinnut uuden hallituksen kaudelle 2024-2025.

Rehtori Ilkka Niemelä valittiin Unifin uudeksi puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtorit Ingmar Björkman Hankenilta, Minna Martikainen Vaasan yliopistosta, Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta ja Juha-Matti Saksa LUT-yliopistosta.

– Kiitän lämpimästi luottamuksesta. Uutta osaamista, osaajia ja tutkimukseen perustuvaa tietoa tarvitaan enemmän kuin koskaan, ja Unifilla on tärkeä tehtävä edistää yliopistojen yhteistyötä ja tuoda yliopistojen yhteinen ääni yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon, toteaa rehtori Ilkka Niemelä.

Suomen kilpailukyky, tuottavuuden kasvu ja hyvinvointi perustuvat tutkimukselle, innovaatioille ja koulutukselle

Korkea osaaminen ja korkeatasoinen tutkimus ovat edellytys Suomen tuottavuuden kasvulle ja julkisen talouden kestävyydelle. Suomen tavoite nostaa T&K-menojen osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä on tärkeä askel oikeaan suuntaan korkeaan osaamiseen perustuvaa yhteiskuntaa rakennettaessa. Pitkäjänteinen, ennustettava ja kasvava T&K-rahoitus nostaa suomalaisen tieteen tasoa, tutkimuksen vaikuttavuutta ja Suomen vetovoimaa. Yliopistot ovat sitoutuneet lisäämään panostuksiaan tutkimukseen ja innovointiin.

– Tohtorikoulutuksen laajentaminen ja kehittäminen seuraavien vuosien aikana on yksi yliopistojen kärkihankkeista, jota viemme eteenpäin tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sanoo Niemelä.

Yliopistot korostavat samalla, että tieteen ja tutkimuksen pitkäjänteinen rahoitus sekä johdonmukainen, tietoon perustuva tiedepolitiikka ovat aivan olennaisia Suomen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Keskeistä on myös tutkimuksen vapaus. Se on korkeatasoisen, yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla hyödyttävän tutkimuksen edellytys. Se on myös yksi demokraattisen, sivistyneen yhteiskunnan perusarvoista, josta meidän on yhdessä pidettävä kiinni.

Lisätietoja:
Rehtori Ilkka Niemelä, puh. 050 452 4690 (assistentti Hely Kilpeläinen)
Heikki Holopainen, toiminnanjohtaja, Unifi, p. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...