Hyppää sisältöön

Unifin pääviestit tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja sen kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa. Kesäkuun europarlamenttivaaleja ja tulevaa EU-vaalikautta silmällä pitäen Unifi on laatinut kolme keskeistä viestiä, jotka ovat suunnattu tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle. Nämä viestit korostavat Euroopan menestyksen perustaa: korkeaa osaamista, tutkimusta, koulutusta ja innovaatiotoimintaa.

Vahva panostus näihin alueisiin on edellytys Euroopan kilpailukyvylle, innovaatioille ja taloudelliselle kasvulle. Kannustamme EU:ta ja tulevia päättäjiä investoimaan koulutukseen ja tutkimukseen sekä luomaan houkuttelevan ympäristön uusien ideoiden ja osaamisen kehittämiseen, sanoo Unifin hallituksen puheenjohtaja, rehtori Ilkka Niemelä.

Eurooppa menestyy vain korkealla osaamisella, tutkimuksella, koulutuksella ja innovaatiotoiminnalla

EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi on tärkeää modernisoida EU:n monivuotista rahoituskehystä sekä keskittää ja lisätä resursseja korkean osaamisen ja kestävän kasvun tukemiseen. Avainasemassa ovat koulutuksen Erasmus+ -ohjelma ja tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (FP10), jonka rahoitus tulee kaksinkertaistaa 200 miljardiin euroon vuosille 2028–2034.

Vapaa tiede ja tutkimus ovat demokraattisten yhteiskuntien peruskiviä

Toinen pääviesti korostaa vapaan tieteen ja tutkimuksen merkitystä vakaiden, demokraattisten ja hyvinvoivien yhteiskuntien perustana. Vaikka EU-maiden kansalaisten luottamus tieteen ja teknologian positiivisiin vaikutuksiin on vahvaa, tutkittua tietoa kyseenalaistetaan uusin keinoin.

EU:n ja jäsenmaiden yhteistyötä vahvistettava laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi

Kolmas pääviesti keskittyy EU:n ja sen jäsenmaiden yhteistyöhön koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden kasvattamisessa. Eurooppalainen tutkimusalue (ERA) ja eurooppalainen koulutusalue (EEA) edistävät jäsenmaiden koulutus- ja tutkimusyhteistyötä. Aloitteiden välistä yhteyttä ja koordinointia on lisättävä entisestään. EU:n roolia liikkuvuuden edistäjänä on ylläpidettävä ja erityisesti osaajien, tiedon ja datan liikkuvuutta on vahvistettava.

EU on suomalaisille yliopistoille merkittävä rahoittaja ja yhteistyön mahdollistaja. Euroopan parlamentti päättää tulevalla kaudella EU:n seuraavasta rahoituskehyksestä vuosille 2028–2034. Unifi haluaa edistää vuoropuhelua ja tehdä tiivistä yhteistyötä EU-päättäjien kanssa, jotta korkeakoulutukselle ja tutkimukselle varmistetaan kunnianhimoiset resurssit ja toimintaympäristö, joka takaa edellytykset vapaalla tieteelle, tutkimukselle sekä autonomisille yliopistoille, korostaa toiminnanjohtaja Heikki Holopainen.

Lue Unifin viestit kokonaisuudessaan: EU ja sen jäsenmaat menestyvät korkealla osaamisella.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Heikki Holopainen, puh. 0400 639 331

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...