Hyppää sisältöön

Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi tohtorikoulutuspilottiin käynnistyy pian

 | Tiedotteet ja uutiset

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi tohtorikoulutuspilotista rahoitettavat tutkimusalakohtaiset konsortiot Suomen Akatemian teettämän ulkopuolisen arvioinnin pohjalta viime viikolla. Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi pilottiin alkaa kevättalven aikana. Unifin vuoden vaiheessa nimeämä tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämistyöryhmä on ensi töikseen pureutunut yliopistojen yhteisten rekrytointisuositusten laatimiseen tohtorikoulutuspilottia varten.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti viime viikolla tohtorikoulutuspilottihausta rahoitettavista yliopistokonsortioista. Vuosien 2024–27 aikana kohdistetaan 255 miljoonaa euroa 1000 uuden väitöskirjatutkijan palkkaamiseen. Rahoitus on osa parlamentaarisesti suunniteltua tutkimus- ja kehittämisrahoituksen (T&K) kasvupanosta, jolla lisätään Suomen T&K-rahoitusta siten, että vuonna 2030 neljä prosenttia bruttokansantuotteesta käytetään T&K-toimintaan. TKI-toiminnan määrän ja kunnianhimon tason kasvu edellyttävät merkittävää osaamis- ja koulutustason nousua. Tohtorikoulutuspilotti vastaa tähän tarpeeseen.

Tohtorien määrän kasvattamisen lisäksi pilotti tähtää tohtorikoulutuksen uudistamiseen. Unifin hallitus asetti vuoden vaihteessa tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämistyöryhmän, jonka toimeksiantona on muodostaa yliopistojen yhteisesti jaetut suositukset kansallisiksi periaatteiksi tohtorikoulutuksen uudistamiselle siten, että kokoaikaisesti työskennellen väitöskirjatyö on mahdollista saada valmiiksi kolmessa vuodessa. Työ on käynnistynyt tohtoripilotin rekrytointisuositusten laatimisella, mutta uudistamistyö koskee myös tohtorikoulutusta, joka ei ole pilottirahoituksen piirissä.

– Uudistamistyö tarjoaa mahdollisuuden tohtorikoulutuksen laajaan tarkasteluun ja tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseen. Tutkimusyhteisöille on hyödyllistä pysähtyä miettimään, mikä tohtorikoulutuksessa toimii hyvin ja mihin asioihin olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota, sanoo tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämisryhmän vetäjä, tutkijakoulun johtaja Annu Perttunen Oulun yliopistosta.

Väitöskirjatutkijoiden rekrytointi tohtorinkoulutuspilottiin käynnistyy kevättalvella. Yliopistot laittavat pilottipaikat hakuun kolmevuotisina täysiaikaisina työsuhteina kunkin yliopiston olemassa olevia rekrytointiperiaatteita kunnioittaen ja eurooppalaiset linjaukset huomioiden. Hakuilmoituksissa, hakijoiden arvioinnissa, ohjauksessa sekä itse väitöstutkimustyössä suositellaan tuomaan esille ja tukemaan väitöskirjatutkijoiden moninaisia uramahdollisuuksia väitöstyön valmistumisen jälkeen.

– Vaikka pilottirahoituksella palkattavat väitöskirjatutkijat tekevät työtään osana toteuttaen pilottikonsortioiden laajempaa tutkimussuunnitelmaa, yliopistot vastaavat väitöskirjatutkijoiden rekrytoinnista ja palkkaamisesta. Tällä tavoin varmistetaan yhdenmukaisuus yliopistojen rekrytointiperiaatteiden noudattamisessa, sanoo tohtorikoulutuksen uudistamisen ohjausryhmän puheenjohtaja, vararehtori Jari Hämäläinen LUT-yliopistosta.

Kehittämistyöryhmä tarkastelee seuraavaksi muun muassa väitöskirjatyön ohjausta ja seurantaa, työelämäyhteistyötä sekä tieteenalakohtaisia kysymyksiä. Kehittämisryhmä osallistaa ja kuulee työnsä aikana sekä yliopistojen sisäisiä että ulkoisia työryhmiä.

Lisätietoja:

Jari Hämäläinen, Vararehtori ,LUT-yliopisto (tohtorikoulutuksen uudistamisen ohjausryhmän puheenjohtaja), p. 040 596 1999

Annu Perttunen, Tutkijakoulun johtaja, Oulun yliopisto (tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämistyöryhmän puheenjohtaja), p. 0294 48 7463

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-toiminnan merkitys nähtiin kehysriihessä

Hallitus sitoutui kehysriihessä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen aiemmin päätetyn mukaisesti. Rahoitusta suunnataan tulevina vuosina erityisesti Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta....

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkimus ja koulutus antavat pohjan talouskasvulle

Hallitus on aloittanut tänään neuvottelut julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Neuvotteluja leimaavat suuret säästöpaineet, mutta luvassa on myös kasvulinjauksia. Tutkimus- ja...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin pääviestit tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja sen kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa. Kesäkuun europarlamenttivaaleja ja tulevaa EU-vaalikautta silmällä pitäen Unifi...