Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatukseen tarvitaan eri ammattien toisiaan täydentäviä profiileja

 | Tiedotteet ja uutiset

Varhaiskasvatuksen laadukkaasta toteuttamisesta on yhteinen huoli Suomessa. Varhaiskasvatuksen laadukkaaseen, moniammatilliseen toimintaan tarvitaan eri alojen osaajia. Opetustehtäviin suuntautuneet varhaiskasvatuksen opettajat sekä perhetyöhön suuntautuneet varhaiskasvatuksen sosionomit täydentävät osaamisellaan toisiaan. Molemmille on työmarkkinoilla tarve.

Varhaiskasvatusalan resurssipulaa ratkottaessa onkin otettava huomioon näiden eri ammattiryhmien erilaiset, selkeät profiilit. Niitä ei pidä sekoittaa. Tällöin korkeakoulukenttä pystyy parhaiten vastaamaan yhdessä osaajatarpeeseen sekä kasvatustieteellisen että sosiaalitieteiden koulutusaloilla toisiaan täydentäen. Osaajatarve ei ratkea taskusta toiseen siirtämällä.

Unifi pitää tärkeänä, että kasvavaan osaajatarpeeseen lisätään koulutusta. Monimuotokoulutuksena käynnistynyt varhaiskasvatuksen kandien 1000+ -koulutusväylä on osoittautunut toimivaksi ja vetovoimaiseksi. Sen ja muiden vastaavien nopeiden toteutusten avulla saadaan nopeimmin lisättyä osaajien määrää työmarkkinoilla. Yliopistokentällä on valmius omalta osaltaan lisätä varhaiskasvatuksen kandien koulutusta tarkoituksenmukaisten lisäresurssien avulla.

Isoon osaajatarpeeseen tarvitaan monipuolisesti tekijöitä.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Tanja Risikko, Unifi, p. 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...