Hyppää sisältöön

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edellytykset muodostuvat yhteistyönä

Teesit 11-12

Yliopistot integroivat kestävyys- ja vastuullisuustyön strategiaansa ja osoittavat siihen nykyistä enemmän resursseja ja seurannan välineitä

Kestävyysmuutos yliopistoissa edellyttää suoria taloudellisia panostuksia rakenteisiin, palveluihin ja henkilöstöön. Yliopistot osoittavat työhön lisää resursseja ja muokkaavat olemassa olevia toimintoja ja käytäntöjä kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

  • Yliopistot nimeävät omaan organisaatioonsa vastuuhenkilön, joka huolehtii kestävyys- ja vastuullisuustyön koordinaatiosta, seurannasta ja kehittämisestä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.
  • Yliopistot osoittavat osaavaa henkilöstöä, resursseja ja strategista rahoitusta kestävyystutkimuksen, -opetuksen ja muun toiminnan kehittämiseen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön.
  • Yliopistot pitävät huolta henkilökuntansa kestävyys- ja vastuullisuuskoulutuksesta ja -osaamisesta. Yliopistot kehittävät vertaisoppimisen ja mentoroinnin konsepteja vauhdittamaan kestävyysmuutosta.
  • Yliopistot luovat sisäisiä kannusteita kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiselle tutkimuksessa, opetuksessa, hallinnossa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.
  • Yliopistot ottavat opiskelijat ja ylioppilaskunnat aktiivisesti mukaan kestävyys- ja vastuullisuustoimintaan.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät vahvasti yliopistojen kansallisessa rahoitusmallissa, arvioinnissa ja auditoinnissa

Suomen valtion tulee edellyttää, että julkiset organisaatiot toteuttavat kestävää kehitystä osana johtamisjärjestelmäänsä, ja asettaa seurantamittarit osaksi yliopistojen rahoituksen edellytyksiä.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

  • Yliopistojen tulee raportoida vuosittain oman toimintansa vastuullisuudesta ja kestävyydestä opetus- ja kulttuuriministeriölle osana muuta strategiaraportointia.
  • Suomalaisten yliopistojen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden vaikuttavuutta tulee arvioida osana Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) auditointia.
  • Yliopistoille tulee kehittää tulosperusteinen rahoitus- ja seurantamalli tukemaan tieteidenvälisyyttä sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämistä tutkimuksen, opetuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja omien toimintojen kautta.
Jaa: