Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei tue Suomen TKI-tavoitteita

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry esittää huolensa valtiovarainministeriön julkaiseman  talousarvioesityksen pitkän tähtäimen vaikutuksista Suomen TKI-toimintaan ja osaamistasoon. VM:n budjettiehdotus sisältää T&K-rahoituslain mukaisen lisäyksen noin 260 miljoonaa euroa. T&K-rahoituksen kohdennusta tulee kuitenkin tarkentaa, jotta se noudattaa parlamentaarisen TKI-rahoituksen suunnitelman periaatteita ja hallitusohjelman linjauksia. Myös osaamistason nostoon tarvittavan koulutustoiminnan rahoitus tulee turvata v. 2024 ja pitkällä tähtäimellä.

On positiivista, että budjetin lähtökohta on T&K-rahoituslain mukainen valtion T&K-rahoituksen lisäys, noin 260 MEUR. Näyttää kuitenkin siltä, että pitkäjänteinen tieteellinen tutkimus ja siihen liittyvä tohtorikoulutus olisi saamassa lisäpanostuksista vain rippeet, ja rahoitus tulisi kohdentumaan lähinnä yrityksille. Toteutuessaan tämä ehdotus vesittäisi Suomen mahdollisuudet nostaa osaamisen, tieteen ja teknologian tasoa ja siten koko Suomen kykyä menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Näin kohdennettu T&K-lisärahoitus ei tule nostamaan Suomen TKI-toimintaa tasolle, jota kansainvälisten investointien houkutteleminen Suomeen vaatii.

Unifi korostaa, että lisärahoituksen kohdentamisessa tulee noudattaa parlamentaarisesti sovittuja TKI-linjauksia ja periaatteita sekä hallitusohjelman kirjauksia. Parlamentaarisen työryhmän loppuraportin TKI-järjestelmän kehittämisen periaatteissa todetaan, että osaajien lisääminen on tärkein keino lisätä vaikuttavaa TKI-toimintaa Suomessa. Myös hallitusohjelmassa todetaan, että TKI-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että erityisesti alkuvaiheessa rahoituksella varmistetaan TKI-osaajien kouluttaminen ja huolehditaan korkeakoulujen perusrahoituksesta. Nyt julkaistu VM:n budjettiehdotus näyttää ohittavan nämä periaatteet ja kirjaukset.

Unifi vaatii, että T&K-rahoitusta suunnataan tohtorikoulutukseen, korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä yliopistojen ja teollisuuden yhteiseen, kunnianhimoiseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Toivomme budjetin valmistelussa avoimuutta ja selkeyttä T&K-allokaatiosta. Nykyistä korkeammin koulutetun TKI-henkilöstön varmistaminen pitää aloittaa heti. Tämä tarkoittaa erityisesti tohtorikoulutuksen lisäämistä.

Osaajat ovat perusta, jonka päälle pitkän aikavälin tuottavuus ja onnistumiset rakentuvat. Unifi korostaa, että talousarvion tulee tukea myös hallitusohjelman tavoitetta nostaa nuorten ikäluokkien koulutustasoa.

Lisätietoja:

Unifin puheenjohtaja Jukka Kola, puh 029 450 5050
Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko, puh 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...