Hyppää sisältöön

Yliopistot avaavat avointa opintotarjontaansa tutkinto-opiskelijoille

 | Tiedotteet ja uutiset

Suomen avoimet yliopistot tarjoavat tukensa tutkinto-opiskelijoille poikkeustilanteessa, jossa yliopistojen lähiopetus on keskeytetty. Osa kevään ja kesän 2020 etäopetustarjonnasta tarjotaan maksutta kaikkien yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden käyttöön.

Yliopistot avaavat etäyhteyksin opiskeltavaa avointa opintotarjontaansa väliaikaisesti maksuttomaksi. Kevään mittaan täydentyvä valtakunnallinen opintotarjonta kattaa nyt yli sata opintojaksoa. Tarjolla on opintoja eri yliopistojen tiedekunnista ja tieteenaloilta.

Suomen avointen yliopistojen yhteiseen valtakunnalliseen tarjontaan kootut opinnot ajoittuvat kevääseen ja kesään 2020, jolloin ne auttavat opiskelijoita hyödyntämään poikkeusajan tutkinto-opintojensa edistämiseksi.

  • Valtakunnallisesti tarjolla olevat maksuttomat avointen yliopistojen opintojaksot ovat koottuna tässä osoitteessa: avoin.jyu.fi/avoimet

Avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistojen tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisia. Opiskelijat huolehtivat itse avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiensa opintojen hyväksiluvusta omissa yliopistoissaan.

Mahdollisuuksia kevään ja kesän opintoihin

”Avointen yliopistojen tarjonta on hyvin monipuolinen mahdollisuus niille opiskelijoille, joiden kevään opintosuunnitelmat muuttuivat yllättäen koronatilanteen takia. Tarjonnasta voi löytyä oman suunnitelman mukaisia opintoja tai kiinnostavia sivuaineopintoja – ehkä myös aloilla, joita ei ollut ajatellut opiskelevansa”, sanoo idean isä, Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Kevään ja kesän ajan opinnot tuovat helpotusta opiskelijoille myös mahdolliseen tilanteeseen, jossa suunniteltu harjoittelu tai kesätyö peruuntuu poikkeustilanteen takia.

”Yliopistot huolehtivat yhteisesti kaikkien opiskelijoiden mahdollisuudesta jatkaa opiskelua vaikeasta tilanteesta huolimatta. Se on hienoa toimintaa opiskelijoiden parhaaksi. Tämä on erinomainen osoitus siitä, että poikkeuksellinen tilanne on myös mahdollisuus innovaatioille ja uudenlaiselle yhteistyölle”, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä.

Yliopistojen yhteistyötä opiskelijoita varten

Avointen yliopistojen valtakunnallinen opintotarjonta avataan maanantaina 23.3.2020 klo 15. Tällöin mukana tarjonnassa on opintoja Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston, Vaasan yliopiston sekä Åbo Akademin avoimista yliopistoista.

Kukin yliopisto valitsi tähän kaikille avoimeen ja maksuttomaan valtakunnalliseen opintotarjontaan opintoja, jotka on lähtökohtaisesti suunniteltu etäopinnoiksi. Opintotarjonta on valittu yliopistoittain ja se voi täydentyä kevään mittaan.

Yhteinen valtakunnallinen opintotarjonta kehitettiin ja toteutettiin avointen yliopistojen yhteistyöverkoston, Avoimen yliopiston foorumin, johdolla.

”Poikkeustilanteessa yliopistojen yhdessä tekemisen malli vahvistuu. Tämä kädenojennus ja sen nopea toteutus haastavassa kriisitilanteessa on hatunnoston paikka Suomen avoimille yliopistoille. Ne ovat tärkeä osa yliopistoja, ja niiden toimintaan liittyy erinomaista joustavuutta ja yhteistyökykyä. Avoimet yliopistot ovat juuri se yliopistojen osa, jossa tämänkaltainen idea on mahdollista toteuttaa alle viikossa”, Tapio Määttä sanoo.

”Avoin auttaa. Olen iloinen, että yliopistojen välinen verkostotyömme osoittaa voimansa, kun sitä tarvitaan. Yhteinen tavoitteemme on, että Suomen yliopistojen opiskelijat saavat korkeatasoista opetusta myös poikkeustilanteessa”, toteaa Avoimen yliopiston foorumin puheenjohtaja Jukka Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta.

Lisätietoja:

Linkki avointen yliopistojen yhteiseen opintotarjontaan: avoin.jyu.fi/avoimet

Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori, tapio.maatta@uef.fi, 050 5751589

Minna Herno, Helsingin yliopiston avoimen yliopiston varajohtaja, minna.herno@helsinki.fi, 050 403 6260

Jukka Lerkkanen, Avoimen Foorumin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja, jukka.lerkkanen@jyu.fi, 0400 249 643

Marja Sutela, koulutuksen vararehtori, Tampereen yliopisto, 040 721 5204, marja.sutela@tuni.fi

Majlen Saarinen, utbildningschef, Öppna universitetet vid Åbo Akademi, majlen.saarinen@abo.fi, 046 920 2598

Reetta Kungsbacka, koulutuspäällikkö, Vaasan yliopisto, reetta.kungsbacka@univaasa.fi, 029 449 8189

Sari Lehto, koulutuspäällikkö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, sari.lehto@chydenius.fi, 040 5955329

Mervi Varja, osastopäällikkö, Turun yliopisto, mervi.varja@utu.fi, 040 7014600

Merija Timonen, palvelujohtaja, Lapin yliopisto, merija.timonen@ulapland.fi, 040 777 7352

Terhi Keltanen, suunnittelija, Itä-Suomen yliopisto, terhi.keltanen@uef.fi, 050 329 1684

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-lisärahoitusta on kohdennettava myös yliopistojen T&K-toimintaan 

Valtion T&K-rahoituksen käytön toisessa monivuotisessa suunnitelmassa on tunnistettu oleelliset asiat. Uutta luovan tutkimuksen ja siitä ponnistavien innovaatioiden sekä vahvan tutkimuspohjan rakentamisen...

 | Tiedotteet ja uutiset

EU:n tulee pitää kiinni vapaan tieteen ja institutionaalisen autonomian perusarvoista  

Unifin tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle suunnattuja keskeisiä viestejä käsittelevässä tiedotesarjassa paneudumme tällä kertaa viestiin, joka korostaa eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä: Vapaa tiede...

 | Tiedotteet ja uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on luoda pelisäännöt kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin parissa toimiville koulutusagenteille ja muille...