Hyppää sisältöön

Yliopistot ovat avainasemassa tulevan TKI-suunnitelman toimeenpanossa

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola avasi hallitusneuvottelijoille yliopistojen linjaamia konkreettisia keinoja Suomen kestävän kasvun, kansainvälisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi korkeatasoisen tutkimuksen, koulutuksen, sivistyksen, taiteen ja TKI-toiminnan keinoin. Unifi oli kuultavana Osaava Suomi -reformipöydässä yhdessä Professoriliiton kanssa keskiviikkona 10.5.

Unifin viesti neuvottelijoille oli selkeä – tie Suomen kestävään kasvuun vaatii osaajia ja korkealaatuista TKI-toimintaa. Koulutuksen turvaamisen ohella on ensisijaisen tärkeää saada yhteinen näkemys parlamentaarisesti sovitusta tutkimus- ja kehittämistoiminnan monivuotisesta suunnitelmasta sekä riittävä ja oikein kohdennettu rahoitus sen toimeenpanoon. Ennakoitava ja pitkäjänteinen TKI-rahoitus on tärkein yksittäinen tekijä Suomen tulevan kasvun ja hyvinvoinnin parantamiseksi. On hyvä, että parlamentaarinen sopu asiasta saavutettiin, ja neuvottelijat ovat vahvasti tutkimus-, innovaatio- ja kehitysrahoituksen kasvattamisen takana.

Tutkimus on kestävän kasvun kulmakivi, sillä TKI-toiminta perustuu vahvaan tutkimukseen ja osaajiin. Yliopistojen osaamista pitää hyödyntää laajasti hallitusohjelman valmistelussa TKI-tavoitteiden konkretisoimiseksi, toteaa Jukka Kola.

Yliopistot tuottavat inhimillistä pääomaa – tulevia tutkijasukupolvia ja TKI-osaajia – sekä tutkimusta ja innovaatioita ja ovat avainasemassa tulevan TKI-suunnitelman toimeenpanossa.

Hallitusneuvotteluissa TKI-toimia tulee tarkastella sekä osaamiseen että kestävään kasvuun keskittyvissä reformipöydissä TKI-kokonaisuuden eri toimijat ja ulottuvuudet huomioiden. Näin voidaan aidosti varmistaa TKI-lisärahoituksen suurin vaikuttavuus nyt ja pitkällä tähtäimellä. Osaamistason nosto ja Suomen kilpailukyvyn kasvu kulkevat vahvasti käsi kädessä.  

Lisätietoja:

Unifin puheenjohtaja Jukka Kola, puh 029 450 5050
Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko, puh. 040 195 2037

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

T&K-toiminnan merkitys nähtiin kehysriihessä

Hallitus sitoutui kehysriihessä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen aiemmin päätetyn mukaisesti. Rahoitusta suunnataan tulevina vuosina erityisesti Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta....

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkimus ja koulutus antavat pohjan talouskasvulle

Hallitus on aloittanut tänään neuvottelut julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Neuvotteluja leimaavat suuret säästöpaineet, mutta luvassa on myös kasvulinjauksia. Tutkimus- ja...

 | Tiedotteet ja uutiset

Unifin pääviestit tulevalle EU-parlamentille ja komissiolle

Yliopistot ovat avainasemassa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen EU:n rakentamisessa ja sen kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa. Kesäkuun europarlamenttivaaleja ja tulevaa EU-vaalikautta silmällä pitäen Unifi...