Hyppää sisältöön

Unifin viestit valtakunnan ja alueiden päättäjille: Yliopistoilla on merkittävä rooli yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistajina

 | Tiedotteet ja uutiset

Tutkimukseen ja koulutukseen kannattaa investoida, koska ne ovat parhaat vakuutuksemme tulevan varalle.

Uraauurtava tutkimus tukee kestävää kasvua ja kriisinsietokykyä. Maailman paras koulutusjärjestelmä rakentuu tutkitun tiedon varaan. Akateemisella yhteisöllä on tärkeä rooli demokratian tukipilarina. 

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on julkaissut tänään keskeiset viestinsä niin valtakunnan kuin alueidenkin päättäjille. Viesteihin on liitetty myös toimenpide-ehdotuksia, joita toteuttamalla päättäjät voivat varmistaa, että yliopistot pystyvät tukemaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumista. 

– Jotta Suomi menestyy ja nousee pandemian jälkeen jaloilleen, meidän täytyy pystyä kuvittelemaan aivan uudenlaisia tulevaisuuksia. Tässä työssä yliopistot ovat erinomaisia kumppaneita. Pitkäjänteinen tutkimus ja tasokas korkeakoulutus ovat avainasemassa, kun tahdomme esimerkiksi sopeutua rakennemuutoksiin, nousta suunnannäyttäjiksi digitalisaatiossa tai toteuttaa hallitusohjelman ilmastotavoitteita, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko

Erityisen tärkeänä yliopistot pitävät sitä, että päättäjät ymmärtävät rohkean, tutkijalähtöisen uteliaisuustutkimuksen hyödyt koko yhteiskunnalle sekä riittävien TKI-panostusten merkityksen Suomen kansainvälisen vetovoiman lisäämisessä. Yliopistoilla on myös tärkeä tehtävä huippuasiantuntijoiden kouluttamisessa työelämän eri sektoreille – tälläkin hetkellä yliopistoissa opiskelee yli 150 000 tulevaisuuden osaajaa, jotka ovat valmiita muuttamaan maailmaa. 

– Yliopistoilla on keskeinen rooli koko koulutusjärjestelmän kivijalkana aina varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen asti, Risikko sanoo. 

Tasokkaat osaamiskeskittymät tuovat kaupunkeihin ja kuntiin huippuosaajia 

Unifilla on tärkeä viesti myös kesäkuussa valittaville uusille kuntapäättäjille: kun yrityksillä, kaupungeilla ja muilla paikallisilla toimijoilla on tiiviit siteet akateemiseen yhteisöön, ne saavat käyttöönsä tutkimustietoa ja huippuosaajia. Näin syntyy vetovoimaa lisäävä hyvän kierre. 

– Toivomme, että uudet kuntapäättäjät ymmärtävät yliopistojen monipuolisen roolin alueen elinvoiman lisäämisessä ja solmivat heti valtuustokauden alussa tiiviit yhteydet paikallisiin yliopistoihin. Akateeminen yhteisö kertoo mielellään, miten se voi tukea päättäjiä heidän työssään, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko

Yliopistot kannustavat kaikkia Suomen päättäjiä hyödyntämään tutkittua tietoa laajasti niin alueellisessa kuin valtakunnallisessakin päätöksenteossa. Tutkitun tiedon taustalla on aina tiedeyhteisön pitkäjänteinen työ ja keskustelu, minkä vuoksi se on erinomainen pohja viisaille ratkaisuille. 

Lue Unifin viestit päättäjille kokonaisuudessaan suomeksiruotsiksi ja englanniksi

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Tiedotteet ja uutiset

Hallituksen tärkeät panostukset yliopistojen t&k-toimintaan vahvistavat Suomen kestävää kilpailukykyä

Suomi ottaa harppauksen kohti kunnianhimoisten TKI-tavoitteiden toteutumista hallituksen budjettiehdotuksen myötä. Yliopistojen tohtorikoulutukseen osoitettu 262 MEUR rahoitus luo edellytykset vaikuttavalle ja pitkäjänteiselle...

 | Tiedotteet ja uutiset

TKI-osaajapulaan tarvitaan ratkaisuja: tohtorikoulutuksen kehittämisestä tulee tehdä hallituksen kärkihanke

Odotamme hallituksen budjettiriihestä päätöksiä, jotka tukevat aidosti Suomen TKI-tavoitteiden toteutumista. Suomen laajeneva TKI-toiminta edellyttää osaajapulaan vastaamista ja erityisesti riittäviä panostuksia tohtoreiden...

 | Tiedotteet ja uutiset

Yliopistot eivät hyväksy syrjintää tai rasismia

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt yliopistoissa ympäri Suomea. Monien muiden yhteiskunnan toimijoiden tavoin yliopistot kantavat juuri nyt suurta huolta yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisestä,...