Hyppää sisältöön

Kestävä ja vastuullinen tutkimus

Teesit 1-3

Tutkimustoimintaa suunnataan suurten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen

Yliopistot suuntaavat rahoituksen ja muiden kannustinmekanismien avulla tutkimustoimintaansa sekä tutkijarekrytointeja ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseen. Toisaalta kysymys suurista haasteista on itsessään tutkimuksen ja kriittisen tarkastelun kohde – emme tiedä, mitä haasteita kohtaamme tulevaisuudessa. Näin ollen uteliaisuus, tieteen autonomia ja tutkimuksen vapaus ovat keskeisiä arvoja, myös kestävyystutkimuksessa. Kestävä kehitys nähdään poikkileikkaavana ja yliopistojen perustehtävää tukevana, ei syrjäyttävänä, teemana.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

  • Yliopistot tekevät kestävyys- ja vastuullisuusteemoja edistäviä rekrytointeja (muun muassa kestävyystutkimukseen nivotut professuurit).
  • Yliopistot tehostavat kestävyystutkimuksen koordinointia ja nostavat kestävyystutkimusta rohkeammin esille.
  • Yliopistot konkretisoivat panostaan kestävyystutkimukseen esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta.

Tutkimushankkeiden arvioinnissa ja rahoituksessa huomioidaan kestävyys ja vastuullisuus

Tiedolla ja tieteenteolla on paitsi itseisarvo myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yliopistot tarkastelevat avoimesti ja kriittisesti, minkälaisia vaikutuksia tutkimuksella on kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta. Kestävän kehityksen huomioiminen on tärkeä tutkijan taito ja toimintamalli.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

  • Yliopistot vaativat, että tutkimussuunnitelman tekijä liittää suunnitelmaansa arvion hankkeen kestävyys- ja vastuullisuusvaikutuksista. Nämä vaikutukset huomioidaan tutkimushankkeen arvioinnissa.
  • Yliopistot tunnustavat kestävyyden, avoimuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkijan uraa edistäviksi ansioiksi.
  • Yliopistot sitoutuvat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisemaan Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt -suositukseen sekä kansainväliseen DORA-julistukseen.

Yliopistot tukevat kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa tieteidenvälisyyttä, avoimen tieteen periaatteita ja moninaista globaalia näkökulmaa

Yliopistot kannustavat kestävyyshaasteisiin vastaamisessa tieteidenväliseen yhteistyöhön. Tämä vaatii olemassa olevien tieteenala- ja hallintorakenteiden ja kannustimien kriittistä tarkastelua sekä ymmärrystä eri alojen vahvuuksista niin yliopistojen sisällä kuin eri toimijoiden välillä. Profiilien ja tuen selkeyttäminen ja korostaminen ovat tärkeitä julkisen keskustelun parantamiseksi ja uusien monialaisten hankkeiden muodostamiseksi.

Avoimen tieteen linjaukset vievät osaltaan eteenpäin kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Yliopistot tukevat kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa avoimen tieteen periaatteita.

Yliopistoyhteisö tuntee myös globaalivastuunsa ja edistää kestävää ja oikeudenmukaista maailmaa.

Mitä tulee tehdä konkreettisesti:

  • Yliopistot luovat kannustimia ja rakenteita tieteidenvälisyyteen ja tiedekunta- ja tieteenalarajojen ylittämiseen sekä tutkimuksessa että opetuksessa.
  • Yliopistot sitoutuvat avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025 ja edistävät avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa.
  • Avoimuuden periaatteet koskevat yliopistoissa paitsi tutkimuksen tekemistä myös avointa toimintakulttuuria, johon kuuluu muun muassa meritoitumisen ja arvioinnin perusteiden avoimuus.
  • Yliopistot sisällyttävät vastuullisuuden, erityisesti globaalivastuun ja globaalin osaamisen, vahvemmin kestävän kehityksen koulutukseen, tutkimukseen ja omaan toimintaansa. Yliopistot kehittävät globaaleja kumppanuuksia, näkökulmia ja osaamista tukemalla muun muassa opiskelija- ja tutkijaliikkuvuutta.

Teesit 4-5

Jaa: