Hyppää sisältöön

Kimi Kärki: Scholars at Risk Finland on uuden aikakauden edessä

 | Puheenvuorot

Suomalainen yhteiskunta on turvallinen ja kansainvälisesti vertaillen erittäin vakaa. Yliopistollista tutkimusta tehdään kuitenkin paljon maissa, joissa ei ole turvallista toimintaympäristöä; sodat, etniset jännitteet, totalitarismi ja sananvapauden katoaminen ovat valitettavasti arkipäivää ympäri maailmaa.

Scholars at Risk (SAR) on kansainvälinen akateemisten instituutioiden verkosto, jonka tarkoituksena on edistää ja suojella akateemista vapautta sekä puolustaa tutkijoiden ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Verkoston keskeisin toimintamuoto on turvapaikkojen tarjoaminen tutkijoille, jotka joutuvat pakenemaan väkivaltaa ja vainoa. He voivat väliaikaisen rahoituksen ansiota jatkaa tutkimustyötään verkostossa mukana olevissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Verkosto perustettiin Chicagon yliopistossa 1999, ja sitä koordinoidaan edelleen Yhdysvalloista, New Yorkin yliopistosta. Siinä on nykyään mukana yli 500 akateemista instituutiota 39 maasta.

Scholars at Risk tekee yhteistyötä paitsi paikallisten alajaostojen, myös muiden samankaltaisia arvoja omaavien yhdistysten ja organisaatioiden kanssa. Mainittakoon näistä Academy for Research and Higher Education, Catalan Association of Public Universities (ACUP), Colonial Academic Alliance, Communauté Université Grenoble Alpes, Compostela Group of Universities, Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC), European Students Union (ESU), European Universities Association (EUA), International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE), Magna Charta Observatory, Swissuniversities, Swiss Academies of Arts and Sciences sekä Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA). Kyseessä on merkittävä erilaisten verkostojen klusteri.

Suomi on merkittävä toimija

Scholars at Risk Finland perustettiin 2017, ja osa mukana olevista 11 yliopistosta on toiminut oma-aloitteisesti jo ennen tätä. Suomessa on jo nyt pieni joukko korkean tason tutkijoita, jotka ovat saaneet väliaikaisen tutkijapaikan verkoston kautta.

Vuoden 2020 alkaessa verkoston pioneerivaihe on päättymässä ja toiminnasta alkaa olla aika paljon kokemustietoa. Tulevalla kaksivuotiskaudella verkostoa johtaa Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) -tutkijakollegiumin johtaja Martin Cloonan Turun yliopistosta. TIAS on saanut myös profilaatiorahaa SAR-toiminnan kehittämiseen, joten onkin luontevaa, että Turun yliopisto huomioi toiminnan myös tulevan 2021–2030 kokonaisstrategian yhtenä toimenpiteenä.

Useat muut yliopistot ovat myös tehneet merkittäviä avauksia toiminnassa, ennen muuta rekrytoimalla tutkijoita verkoston kautta. UNIFI ry:n sihteeristöllä on ollut tärkeä hallinnollinen rooli verkoston alkuvaiheessa, jatkossa katsotaan miten vakiintuneen verkoston toimintatavat muotoutuvat.

Nyt on vaikuttamisen hetki. SAR Finland on uuden aikakauden edessä, ja olisi äärimmäisen hienoa saada vähitellen kaikki suomalaiset korkeakoulut verkoston piiriin, vähintään tiedotusmielessä. Scholar Rescue Fundin (jota hallinnoi Institute of International Education, IIE) ja Opetushallituksen yhteisrahoituksella on myös mahdollista tarjota paikka vainotulle tutkijalle varsin pienellä yliopistokohtaisella panostuksella. Tässä suhteessa on mahdollista olla aloitteellinen kaikilla yliopistojemme tieteenaloilla!

Laajempana kehyksenä ovat globaalit ihmisoikeudet, eettisempi ja vapaampi maailma. Suomi voi tässä suhteessa toimia esimerkkinä ja hyvien käytänteiden levittäjänä.

Kirjoittaja on kulttuurihistorioisija, kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti ja Turun yliopiston TIAS-kollegiumin tutkijatohtori, joka palaa vuoden vaihteessa tutkimaan ihmisen suhdetta tekoälyyn Koneen Säätiön hankkeessa ”Talking Machines. Electronic voice and the interpretation of emotions and self-understanding in human-machine communication in 1960–2020”.

Lisätietoa

Scholars at Risk
Scholar Rescue Fund
SRF-rahoitushaku (IIE ja Opetushallitus)
Uusin Scholars at Risk -raportti

Jaa:

Lisää ajankohtaisia asioita

 | Puheenvuorot

Rehtori Jukka Kola: Yliopistoilla on keskeinen merkitys Euroopan tulevaisuudelle – tausta ja tavoitteet

Maailman ja Euroopan monien myllerrysten ja megatrendien takia on aika uudistaa Euroopan ja sen yliopistojen yhteiskuntasopimus. Muutosten aika jatkuu, kun Suomessa...

 | Puheenvuorot

Unifin koulutusvararehtorit: Avoimuus kansainvälisyydelle on elinehtomme

Tiede on lähtökohtaisesti kansainvälistä, ja korkealaatuinen tutkimus ja siihen perustuva koulutus edellyttävät avointa ja tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Yliopistot haluavat...

 | Puheenvuorot

Unifin puheenjohtaja Jukka Kola: Mitä puolueet tarjoavat hallitusohjelmaneuvotteluihin? 

Eduskuntaryhmät ovat vastanneet hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin. Puolueiden vastausten perusteella koulutus näyttäisi olevan suojassa leikkauksilta. Osalle puolueista tämä on jopa kynnyskysymys....