Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

,

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja koulutuksia, jotka edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Niitä järjestetään korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus on oma koulutusmuotonsa korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää koulutus, jonka nimestä, laajuudesta, kohderyhmästä, (osaamis)tavoitteista ja asiantuntijuuden osoittamisesta on sovittu yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen yhteistyönä (erikoistumiskoulutussopimus).

Unifin ja Arenen hankkeet

Erikoistumiskoulutuksia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Unifin hanke tuki uusien erikoistumiskoulutusten kehittämistä vuosina 2015–2017 yhdessä Arenen vastaavan hankkeen kanssa. Hankkeen keskeisimmät tuotokset ovat Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset -käsikirja, erikoistumiskoulutussopimuksen mallit sekä hankkeen aikana järjestettyjen seminaarien aineistot. Alla olevien linkkien takaa löytyvät käsikirja ja sopimusmallit ja lisäksi Materiaalipankki, johon on koottu seminaariaineistot videoineen sekä muuta, muiden tuottamaa hyödyllistä materiaalia.

Käsikirja

Sopimusmallit

Materiaalipankki

Lainsäädäntö

Hallituksen esitys erikoistumiskoulutuksia koskevasta lainsäädännöstä HE 241/2014

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 794/2004

Opetushallituksen rekisteri korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksista

Unifin ja Arenen ERKKO-hankkeiden seminaariaineistot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari, Helsinki 9.6.2015: ohjelma

Erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari, Oulu 13.8.2015: ohjelma

Sopimusvalmisteluseminaari 16.2.2016: ohjelma, tallenne

Päätösseminaari 1.12.2016: ohjelma

Hyödyllisiä linkkejä

Erikoistumiskoulutuksen kehittämisen prosessimalli

Opetus- ja kulttuuriministeriön Erikoistumiskoulutusten käynnistysseminaarin aineisto ja muistio osallistujille

Asiantuntijuus edellä -työryhmäraportti (OKM 2013:7)

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa -hankkeen sivut, erityisesti koulutuksen kehittäjille suunnattu työkalu asiantuntijuuden osoittamisen kehittämiseksi

AHOT korkeakouluissa -hankkeen sivut

Future Experts FUTUREX –hanke

Jaa:

Lisää hankkeita

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus, jatkotoimet

Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteuttivat alkuvuoden 2016 aikana hankkeen korkeakoulujen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja vuorovaikutuksesta. Hankkeesta julkaistiin...

Yritysyhteistyön vaikuttavuus

Unifilla, Arenella ja Suomen Yrittäjillä on ollut käynnissä yhteinen Yritysyhteistyön vaikuttavuus -hanke, jossa on tehty selvitys pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä. Lisäksi hankkeessa...

Avoin tiede ja data

Miten avointa tiedettä edistetään kansallisesti? Tähän kysymykseen vastaa avoimen tieteen ja datan (ATD) toimenpideohjelma, jonka UNIFI tuottaa suomalaiselle tiedeyhteisölle kesään 2018...